COVID-19 Fight
hív (kártyában)i
  1. lead, led
   USA: liː'd le'd UK: liːd led
játékos (kártyában)fn
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
kettes (kártyában)fn
  1. deuce
   USA: duː's UK: djuːs
makk (kártyában)fn
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
  1. acorns
   USA: eɪ'kɔː·rnz UK: eɪkɔːnz
olló (kártyában)fn
  1. whip-saw
   USA: hwɪ'psɔː" UK: wɪpsɔː
piros (kártyában)fn
  1. hearts
   USA: hɔ'rts UK: hɑts
szín (kártyában)i
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. A négy szín a kártyában a pikk, kör, káró és treff.
    1. The four suits in cards are spades, hearts, diamonds and clubs.
tesz (kártyában)i
  1. chip in
   USA: tʃɪ'p ɪ'n UK: tʃɪp ɪn
tök (kártyában)fn
  1. bells
   USA: be'lz UK: belz
zöld (kártyában)fn
  1. spade
   USA: speɪ'd UK: speɪd
  1. leaves
   USA: liː'vz UK: liːvz
passzol (kártyában, kérdést)i
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
leterít (kártyákat)i
  1. show down
   USA: ʃoʊ' daʊ'n UK: ʃoʊ daʊn
nyílt kártyákkal játszikkif
  1. lay one's cards on the table
   USA: leɪ' wʌ'nz kɔ'rdz ɔ'n ðiː· teɪ'bʌ·l UK: leɪ wʌnz kɑdz ɔn ðiː teɪbl
emel (kártyát)i
  1. cut, cut
   USA: kʌ't kʌ't UK: kʌt kʌt
kever (kártyát)i
  1. riffle
   USA: rɪ'fʌ·l UK: rɪfl
oszt (kártyát)i
  1. deal, dealt
   USA: diː'l de'lt UK: diːl delt
húz (kártyát, sorsot)fn
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
elsőként kijátszott kártyafn
 1. ját
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
aduval üt, (kártyajátékban) lop, tromfoli
  1. ruff
   USA: rʌ'f UK: rʌf
magasabb értékű kártyalapokkif
  1. high cards
   USA: haɪ' kɔ'rdz UK: haɪ kɑdz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása