COVID-19 Fight
226
találat:
durva (disznó) beszéd, kifejezésfn
  1. spam
   USA: spæ'm UK: spæm
fűszeres disznóhús sonkávalfn
  1. spam
   USA: spæ'm UK: spæm
valóságos disznóólfn
  1. biz pigsty
   UK: pɪgstaɪ
mint a disznó mikor ölikkif
  1. like a stuck pig
   USA: laɪ'k eɪ' stʌ'k pɪ'g UK: laɪk eɪ stʌk pɪg
táj; kép, látvány; diszletfn
  1. scenery
   USA: siː'nəː·iː· UK: siːnəriː
fal mint egy disznókif
  1. make a pig of oneself
   USA: meɪ'k eɪ' pɪ'g ʌ·v wʌ"nse'lf UK: meɪk eɪ pɪg ɔv wʌnself
tésztába sütött vagdalt disznóhúsfn
 1. gaszt
  1. pork-pie
   UK: pɔːkpaɪ
életkor miatti hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció)fn
  1. ageism
   UK: eɪʤɪzəm
nem feltünö, nem zavaró, diszkrétmn
  1. unobtrusive
   USA: ʌ"nʌ·btruː'sɪ·v UK: ʌnəbtruːsɪv
dísszegélyfn
  1. dado
   USA: deɪ'doʊ" UK: deɪdoʊ
dísszemlefn
díszfn
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. Belép a virágáruslány, teljes díszben.
    1. The flower girl enters in state.
 1. kat
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
 2. kat
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. gaiety
   UK: geɪətiː
 3. szính
  1. decor
   USA: deɪ'kɔː·r UK: deɪkɔː
  1. adornment
   USA: ʌ·dɔː'rnmʌ·nt UK: ədɔːnmənt
dísz-mn
  1. honorary
   USA: ɔ'nəː·e"riː· UK: ɔnərəriː
  1. gala
   USA: geɪ'lʌ· UK: gɑlə
díszbe öltözteti
  1. adorn
   USA: ʌ·dɔː'rn UK: ədɔːn
díszcsatfn
  1. barrett
   USA: bæ'rɪ"t
díszcserépkif
  1. ceramic plant pot
   USA: səː·æ'mɪ·k plæ'nt pɔ't UK: səræmɪk plɑnt pɔt
  1. ceramic plant holder
   USA: səː·æ'mɪ·k plæ'nt hoʊ'ldəː· UK: səræmɪk plɑnt hoʊldər
díszcsokorfn
  1. shower
   USA: ʃaʊ'əː· UK: ʃaʊər
díszebédfn
  1. state dinner
   USA: steɪ't dɪ'nəː· UK: steɪt dɪnər
  1. banquet
   USA: bæ'ŋkwʌ·t UK: bæŋkwɪt
díszebéd/-vacsorafn
  1. state dinner
   USA: steɪ't dɪ'nəː· UK: steɪt dɪnər
díszelegi
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása