COVID-19 Fight
226
találat:
díszített címlapfn
 1. nyomd
  1. frontispiece
   UK: frʌntɪspiːs
díszítményfn
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. decoration
   USA: de"kəː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekəreɪʃn
dísz(ítmény)fn
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
díszítményekfn
  1. ornamentation
   USA: ɔː"rnʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːnəmenteɪʃn
díszítésfn
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
 1. épít
  1. quatrefoil
   UK: kwɑtrefɔɪl
  1. piping
   USA: paɪ'pɪ·ŋ UK: paɪpɪŋ
  1. ornamentation
   USA: ɔː"rnʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːnəmenteɪʃn
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. garnishee
   UK: gɑnɪʃiː
  1. embellishment
   USA: e·mbe'lɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪmbelɪʃmənt
  1. decoration
   USA: de"kəː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekəreɪʃn
  1. adornment
   USA: ʌ·dɔː'rnmʌ·nt UK: ədɔːnmənt
díszítést vési
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
díszítőmn
  1. ornamental
   USA: ɔː"rnʌ·me'ntʌ·l UK: ɔːnəmentl
  1. honorific
   USA: ɔ"nəː·ɪ'fɪ·k UK: ɔnərɪfɪk
díszítő hatásúmn
  1. decorative
   USA: de'krʌ·tɪ·v UK: dekərətɪv
díszítő kivágásfn
  1. scallop
   USA: skæ'lʌ·p UK: skɔləp
díszítőcérnakif
  1. twisted effect yarn
   USA: twɪ'stʌ·d iː'fe·kt yɔ'rn UK: twɪstɪd ɪfekt jɑn
díszöltözetkif
  1. full dress
   USA: fʊ'l dre's UK: fʊl dres
díszünnepélymn
  1. gala
   USA: geɪ'lʌ· UK: gɑlə
értéktelen díszfn
  1. tinsel
   USA: tɪ'nsʌ·l UK: tɪnsl
teljes díszfn
  1. warpaint
   UK: wɔːpeɪnt
egyetemi díszbenkif
  1. in cap and gown
   USA: ɪ'n kæ'p ʌ·nd gaʊ'n UK: ɪn kæp ənd gaʊn
teljes díszbenkif
  1. in full rig
   USA: ɪ'n fʊ'l rɪ'g UK: ɪn fʊl rɪg
  1. in full fig
   USA: ɪ'n fʊ'l fɪ'g UK: ɪn fʊl fɪg
ünnepi díszbenkif
  1. in gala dress
   USA: ɪ'n geɪ'lʌ· dre's UK: ɪn gɑlə dres
teljes díszben/pompábankif
  1. decked out in all her finery
   USA: de'kt aʊ't ɪ'n ɔː'l həː' faɪ'nəː·iː· UK: dekt aʊt ɪn ɔːl həːr faɪnəriː
túl díszesmn
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
 1. épít
  1. florid
   USA: flɔː'rʌ·d UK: flɔrɪd
gurítható díszletfn
 1. szính
  1. US skate
   USA: skeɪ't UK: skeɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása