COVID-19 Fight
a mi lakásunkkif
  1. place / our -
   USA: pleɪ's ɔ'r UK: pleɪs aʊər
  1. our place
   USA: ɔ'r pleɪ's UK: aʊər pleɪs
földi mikrohullámú lánckif
  1. terrestrial microwave relay link
   USA: təː·e'striː·ʌ·l maɪ'krʌ·weɪ"v riː'leɪ" lɪ'ŋk UK: tɪrestrɪəl maɪkroʊweɪv riːleɪ lɪŋk
milyennek látszott?kif
  1. how did the look?
   USA: haʊ' dʌ·d ðiː· lʊ'k UK: haʊ dɪd ðiː lʊk
minden lánykif
  1. all the girls
   USA: ɔː'l ðiː· gəː'lz UK: ɔːl ðiː gəːlz
annyinak lászik, mint amennyikif
  1. she looks her age
   USA: ʃiː' lʊ'ks həː' eɪ'ʤ UK: ʃiː lʊks həːr eɪʤ
látszólag, mintegykif
fagyott, mirelit; lásd: 'freeze'mn
  1. frozen
   USA: froʊ'zʌ·n UK: froʊzn
lásd: 'mislay'i
  1. mislaid
   USA: mɪ"sleɪ'd UK: mɪsleɪd
lásd: 'mislead'i
  1. misled
   USA: mɪ"sle'd UK: mɪsled
lásd: 'mistakéi
  1. mistook
   USA: mɪ"stʊ'k UK: mɪstʊk
  1. mistaken
   USA: mɪ"steɪ'kʌ·n UK: mɪsteɪkn
lásd: 'misunderstand' (2. 3. alak)mn
  1. misunderstood
   USA: mɪ"sʌ·ndəː·stʊ'd UK: mɪsʌndəstʊd
lapos mint a palacsintakif
  1. flat as a pancake
   USA: flæ't e'z eɪ' pæ'nkeɪ"k UK: flæt əz eɪ pænkeɪk
mihelyt nem látja már nem is gondol rákif
  1. out of sight out of mind
   USA: aʊ't ʌ·v saɪ't aʊ't ʌ·v maɪ'nd UK: aʊt ɔv saɪt aʊt ɔv maɪnd
mindenki szeme láttárakif
  1. under the public eye
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· pʌ'blɪ·k aɪ' UK: ʌndər ðiː pʌblɪk aɪ
  1. in the face of all men
   USA: ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v ɔː'l me'n UK: ɪn ðiː feɪs ɔv ɔːl men
mindent egy lapra tesz felkif
  1. put all one's eggs in one basket
   USA: pʊ't ɔː'l wʌ'nz e'gz ɪ'n hwʌ'n bæ'skʌ·t UK: pʊt ɔːl wʌnz egz ɪn wʌn bɑskɪt
úgy látszott, minthakif
  1. it seemed as though
   USA: ʌ·t siː'md e'z ðoʊ' UK: ɪt siːmd əz ðoʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása