COVID-19 Fight
agresszív politika1
  1. hardball
   USA: hɔ'rdbɔː"l UK: hɑdbɔːl
napi politika13
  1. current affairs
   USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·fe'rz UK: kʌrənt əfeəz
terjeszkedési politika1
  1. expansionism
   USA: ɪ·kspæ'ntʃʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɪkspænʃnɪzəm
terjeszkedési politika híve1
  1. expansionist
   USA: ɪ·kspæ'ntʃʌ·nɪ"st
jobboldal (politikai)13
  1. right wing
   USA: raɪ't wɪ'ŋ UK: raɪt wɪŋ
jobbszárny (politikai)13
  1. right wing
   USA: raɪ't wɪ'ŋ UK: raɪt wɪŋ
sörgyárosok politikai befolyása13
  1. power of bung
   USA: paʊ'əː· ʌ·v bʌ'ŋ UK: paʊər ɔv bʌŋ
váratlan politikai húzás1
 1. 32
  1. blitz
   USA: blɪ'ts UK: blɪts
aljas politikai játékok1
  1. 1.7 6 politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
sörgyárosok politikai súlya13
  1. power of bung
   USA: paʊ'əː· ʌ·v bʌ'ŋ UK: paʊər ɔv bʌŋ
razzia, (politikai) tisztogatás13
helyzet (politikai vagy vallási stb.)1
  1. scene
   USA: siː'n UK: siːn
brit politikai ügyvivő1
 1. 93/94
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
jobboldali (politikailag)1
  1. rightist
   USA: raɪ'tʌ·st UK: raɪtɪst
elkedvetlenedett politikus1
  1. 6 sorehead
   UK: sɔːrhed
független politikus1
  1. free-lance
   USA: friː'læ"ns UK: friːlɑns
maradi politikus1
  1. 1.2 mandarin
   USA: mæ'ndəː·ʌ·n UK: mændərɪn
nem politikus3
  1. impolitic
   USA: ɪ"mpɔː'lɪ'tɪ"k UK: ɪmpɔlətɪk
szabadúszó politikus1
  1. free-lance
   USA: friː'læ"ns UK: friːlɑns
vaskalapos politikus1
  1. die-hard
   USA: daɪ'hɔ"rd UK: daɪiːhɑd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása