COVID-19 Fight
etap1
  1. e Strecke
   'ʃtrɛkə
   1. többes szám:
   2. Strecken
   1. birtokos eset:
   2. Strecke
Etele1
etet2
etetõvályú1
etető1
 1. 62
  1. r Einleger
   'aɪnleːgɐ
etika1
  1. e Ethik
   'eːtɪk
   1. birtokos eset:
   2. Ethik
etikai3
  1. ethisch
   'eːtɪʃ
etikett1
  1. s Zeremoniell
   tseremo'niɛl
  1. e Etikette
   eti'kɛtə
   1. többes szám:
   2. Etiketten
   1. birtokos eset:
   2. Etikette
etikus3
  1. ethisch
   'eːtɪʃ
  1. Ethiker
   'eːtikɐ
etnikai3
ettõl4
  1. davor
   da'foːɐ
  1. davon
   da'fɔn
ettõl elállt a lélegzetem13
ettõl minden kitelik13
ettöl/attol(el)4
  1. davon
   da'fɔn
-at, -et1
  1. s Lassen
   'lasən
megszabadultam ettõl13
  1. den bin ich los
   'deːn 'bɪn 'ɪç 'loːs
undorodom ettõl13
  1. das widert mich an
   'das 'viːdɐt 'mɪç 'an
mit etw. vmivel elmélyülten/alaposan foglalkozik13
étel1
  1. e Speise
   'ʃpaɪzə
   1. többes szám:
   2. Speisen
   1. birtokos eset:
   2. Speise
  1. 6.3 r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
  1. s Gericht
   gə'rɪçt
   1. többes szám:
   2. Gerichte
   1. birtokos eset:
   2. Gerichtes
   3. Gerichts
  1. r Gang
   'gaŋ
   1. többes szám:
   2. Gangs
   1. birtokos eset:
   2. Gangs
  1. s Essen
   'ɛsən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása