mendemondafn
  1. e Sage
   'zaːgə
   1. többes szám:
   2. Sagen
   1. birtokos eset:
   2. Sage
  1. e Rede
   'reːdə
   1. többes szám:
   2. Reden
   1. birtokos eset:
   2. Rede
  1. s Getratsche
   gə'traːtʃə
   1. birtokos eset:
   2. Getratsches
  1. s Gerede
   gə'reːdə
   1. birtokos eset:
   2. Geredes
menedszment játékfn
menedzserfn
  1. r Manager
   'mɛnɛdʒɐ
   1. többes szám:
   2. Manager
   1. birtokos eset:
   2. Managers
menedékfn
  1. e Zuflucht
   'tsuːflʊxt
   1. birtokos eset:
   2. Zuflucht
  1. e Unterkunft
   'ʊntɐkʊnft
   1. birtokos eset:
   2. Unterkunft
  1. táj e Schur
   'ʃuːɐ
   1. többes szám:
   2. Schuren
   1. birtokos eset:
   2. Schur
  1. r Schirm
   'ʃɪɐm
   1. többes szám:
   2. Schirme
   1. birtokos eset:
   2. Schirmes
   3. Schirms
  1. s Obdach
   1. birtokos eset:
   2. Obdaches
   3. Obdachs
  1. irod r Hort
   'hɔɐt
   1. többes szám:
   2. Horte
   1. birtokos eset:
   2. Hortes
   3. Horts
  1. átv s Dach
   'dax
   1. birtokos eset:
   2. Daches
   3. Dachs
  1. átv irod e Burg
   'bʊɐk
   1. többes szám:
   2. Burgen
   1. birtokos eset:
   2. Burg
  1. s Asyl
   a'zyːl
   1. többes szám:
   2. Asyle
   1. birtokos eset:
   2. Asyls
menedékhelyfn
  1. s Refugium
   re'fuːgiʊm
   1. többes szám:
   2. Refugiumen
   3. Refugiumgi
   1. birtokos eset:
   2. Refugiums
  1. s Asyl
   a'zyːl
   1. többes szám:
   2. Asyle
   1. birtokos eset:
   2. Asyls
menedékházfn
  1. e Hütte
   1. többes szám:
   2. Hütten
   1. birtokos eset:
   2. Hütte
meneküli
  1. retten
   'rɛtən
  1. fliehen
   'fliːən
  1. fliehen
   'fliːən
menekül vmi elõli
  1. fliehen
   'fliːən
menekültfn
  1. r Flüchtling
   1. többes szám:
   2. Flüchtlinge
   1. birtokos eset:
   2. Flüchtlings
menekülésfn
  1. e Rettung
   'rɛtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Rettungen
   1. birtokos eset:
   2. Rettung
  1. e Flucht
   'fluːxt
   1. többes szám:
   2. Fluchten
   1. birtokos eset:
   2. Flucht
  1. táj rég e Auskunft
   'aʊskʊnft
   1. birtokos eset:
   2. Auskunft
menekülõmn
menesztésfn
 1. vasút
  1. e Abfertigung
   'apfɛɐtɪgʊŋ
menesztőfn
 1. műsz
  1. esztergán s Herz
   'hɛɐts
   1. többes szám:
   2. Herzen
   1. birtokos eset:
   2. Herzens
menetfn
 1. sp
  1. ökölvívás e Distanz
   dɪs'tants
   1. többes szám:
   2. Distanzen
   1. birtokos eset:
   2. Distanz
menetfn
  1. madaraké r Zug
   'tsuːk
   1. birtokos eset:
   2. Zuges
   3. Zugs
 1. műsz
  1. e Windung
   'vɪndʊŋ
   1. többes szám:
   2. Windungen
   1. birtokos eset:
   2. Windung
  1. r Verlauf
   fɛɐ'laʊf
   1. birtokos eset:
   2. Verlaufes
   3. Verlaufs
  1. r Verfolg
   fɛɐ'fɔlk
   1. birtokos eset:
   2. Verfolges
   3. Verfolgs
  1. e Tour
   'tuːɐ
   1. többes szám:
   2. Touren
   1. birtokos eset:
   2. Tour
  1. rég r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
 2. sp
  1. e Runde
   'rʊndə
   1. többes szám:
   2. Runden
   1. birtokos eset:
   2. Runde
  1. r Lauf
   'laʊf
   1. birtokos eset:
   2. Laufes
   3. Laufs
 3. hajó
  1. r Kurs
   'kʊɐs
   1. többes szám:
   2. Kurse
   1. birtokos eset:
   2. Kurses
 4. műsz
  1. r Hub
   'huːp
   1. birtokos eset:
   2. Hubes
   3. Hubs
  1. r Gang
   'gaŋ
   1. többes szám:
   2. Gangs
   1. birtokos eset:
   2. Gangs
  1. e Fahrt
   'faːɐt
   1. többes szám:
   2. Fahrten
   1. birtokos eset:
   2. Fahrt
 5. műsz
  1. e Etage
   e'taːʒə
   1. többes szám:
   2. Etagen
   1. birtokos eset:
   2. Etage
  1. r Aufzug
   1. birtokos eset:
   2. Aufzuges
   3. Aufzugs
menetfn
 1. kártyában stb.
  1. s Spiel
   'ʃpiːl
   1. többes szám:
   2. Spiele
   1. birtokos eset:
   2. Spieles
   3. Spiels
menet (sp)fn
  1. e Runde
   'rʊndə
   1. többes szám:
   2. Runden
   1. birtokos eset:
   2. Runde
  1. r Gang
   'gaŋ
   1. többes szám:
   2. Gangs
   1. birtokos eset:
   2. Gangs
menetdíjfn
menetefn
  1. r Lauf Dinge
   'laʊf 'dɪŋə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása