COVID-19 Fight
havas3
havas esõ1
havasi gyopár1
havasi legelõ1
  1. r Senne
   'zɛnə
havasi pásztor1
  1. r Senner
   'zɛnɐ
   1. többes szám:
   2. Senner
   1. birtokos eset:
   2. Senners
havasok1
havazik2
  1. es schneit
   'ɛs 'ʃnaɪt
havazás1
haver1
  1. r Kumpel
   'kʊmpəl
   1. többes szám:
   2. Kumpels
   3. Kumpel
   1. birtokos eset:
   2. Kumpels
havi folyóirat1
havi vérzés1
 1. 57
  1. e Periode
   pe'rioːdə
   1. többes szám:
   2. Perioden
   1. birtokos eset:
   2. Periode
havibajos3
  1. 6.3|3.5 6.3|3.5 unwohl
   'ʊnvoːl
havijegy1
havirészlet1
havivérzés1
 1. 61
  1. e Regel
   'reːgəl
   1. többes szám:
   2. Regeln
   1. birtokos eset:
   2. Regel
  1. e Menstruation
   mɛnstrua'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Menstruationen
   1. birtokos eset:
   2. Menstruation
havonkénti3
havonként(i)4
havonta4
  1. allmonatlich
   al'moːnatlɪç
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása