COVID-19 Fight
indafn
  1. e Ranke
   'raŋkə
   1. többes szám:
   2. Ranken
   1. birtokos eset:
   2. Ranke
indexfn
 1. gj
  1. r Winker
   'vɪŋkɐ
   1. többes szám:
   2. Winker
   1. birtokos eset:
   2. Winkers
  1. r Index
   'ɪndɛks
   1. többes szám:
   2. Indizes
   3. Indexe
   1. birtokos eset:
   2. Indexes
   3. Index
  1. r Blinker
   'blɪŋkɐ
   1. többes szám:
   2. Blinker
   1. birtokos eset:
   2. Blinkers
index (egyetemi)fn
indexeli
  1. Blinken
   'blɪŋkən
indexlámpafn
indexszámfn
Indiafn
  1. Indien
   'ɪndiən
   1. birtokos eset:
   2. Indiens
indiaimn
  1. indisch
   'ɪndɪʃ
indigófn
indikációfn
 1. orv
  1. e Anzeige
   'antsaɪgə
   1. többes szám:
   2. Anzeigen
   1. birtokos eset:
   2. Anzeige
indikátorfn
  1. r Indikator
   ɪndi'kaːtoːɐ
   1. többes szám:
   2. Indikatoren
   1. birtokos eset:
   2. Indikators
indirektmn
indiszkréciófn
  1. e Indiskretion
   1. többes szám:
   2. Indiskretionen
   1. birtokos eset:
   2. Indiskretion
indiszkrétmn
indiánmn
  1. indianisch
   ɪn'diaːnɪʃ
indián (ember)fn
  1. r Indianer
   ɪn'diaːnɐ
   1. többes szám:
   2. Indianer
   1. birtokos eset:
   2. Indianers
indokfn
 1. mat
  1. r Grund
   'grʊnt
   1. birtokos eset:
   2. Grundes
   3. Grunds
  1. r Beweggrund
   bə'veːkgrʊnt
  1. r Anlass
   1. birtokos eset:
   2. Anlasses
indokoli
  1. átv fundieren
   fʊn'diːrən
indokolatlanmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása