COVID-19 Fight
peregi
  1. dob wirbeln
   'vɪɐbəln
peregi
pereli
  1. klagen
   'klaːgən
perelhetőmn
  1. klagbar
   'klaːkbaːɐ
peremfn
  1. e Umrandung
   ʊm'randʊŋ
   1. többes szám:
   2. Umrandungen
   1. birtokos eset:
   2. Umrandung
  1. r Rand
   'rant
   1. birtokos eset:
   2. Randes
   3. Rands
  1. e Kante
   'kantə
   1. többes szám:
   2. Kanten
   1. birtokos eset:
   2. Kante
  1. r Grat
   'graːt
   1. birtokos eset:
   2. Grates
   3. Grats
  1. e Einfassung
   1. többes szám:
   2. Einfassungen
   1. birtokos eset:
   2. Einfassung
  1. r Bord
   'bɔɐt
   1. többes szám:
   2. Borde
   1. birtokos eset:
   2. Bordes
   3. Bords
  1. e Bande
   'bandə
   1. többes szám:
   2. Banden
   1. birtokos eset:
   2. Bande
  1. r Ansatz
   'anzats
peremezi
peremfafn
pereputtyfn
  1. pej e Sippschaft
   'zɪpʃaft
   1. többes szám:
   2. Sippschaften
   1. birtokos eset:
   2. Sippschaft
  1. iron e Sippe
   'zɪpə
   1. többes szám:
   2. Sippen
   1. birtokos eset:
   2. Sippe
  1. iron pej s Anhängsel
   1. többes szám:
   2. Anhängsel
   1. birtokos eset:
   2. Anhängsels
  1. pej r Anhang
   1. birtokos eset:
   2. Anhangs
pereputtyostulkif
  1. mit Kind und Kegel
   'mɪt 'kɪnt 'ʊnt 'keːgəl
peresmn
pereskediki
  1. rechten
   'rɛçtən
  1. prozessieren
   protsɛ'siːrən
perfektfn
  1. s Perfekt
   pɛɐ'fɛkt
perfidmn
  1. perfide
   pɛɐ'fiːdə
perforációfn
 1. orv
  1. e Penetration
   penetra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Penetrationen
   1. birtokos eset:
   2. Penetration
pergeti
  1. mézet auslassen
pergeti
  1. wirbeln
   'vɪɐbəln
  1. Schleudern
   'ʃlɔʏdɐn
  1. ívfúróval/furdanccsal drillen
   'drɪlən
pergőfúrófn
  1. e Leier
   'laɪɐ
   1. többes szám:
   2. Leiern
   1. birtokos eset:
   2. Leier
pergőtűzfn
perifériafn
  1. e Peripherie
   perife'riː
   1. többes szám:
   2. Peripherieen
   3. Peripheriei
   1. birtokos eset:
   2. Peripherie
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása