COVID-19 Fight
periodikusmn
  1. ált periodisch
   pe'rioːdɪʃ
periszkópfn
periódusfn
 1. zene
  1. r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
  1. e Periode
   pe'rioːdə
   1. többes szám:
   2. Perioden
   1. birtokos eset:
   2. Periode
perköltségekkif
perlekediki
  1. hadern
   'haːdɐn
permanensmn
  1. permanent
   pɛɐma'nɛnt
permetezi
  1. átv irod rieseln
   'riːzəln
permetez az esõkif
pernahajderfn
  1. r Nichtsnutz
   1. többes szám:
   2. Nichtsnutze
   1. birtokos eset:
   2. Nichtsnutzes
  1. r Halunke
   ha'lʊŋkə
   1. többes szám:
   2. Halunken
   1. birtokos eset:
   2. Halunken
peronfn
perpatvarfn
  1. r Tanz
   'tants
   1. birtokos eset:
   2. Tanzes
  1. biz r Span
   'ʃpaːn
   1. birtokos eset:
   2. Spanes
   3. Spans
  1. r Krieg
   'kriːk
   1. többes szám:
   2. Kriege
   1. birtokos eset:
   2. Krieges
   3. Kriegs
  1. r Handel
   'handəl
   1. birtokos eset:
   2. Handels
  1. r Hader
   'haːdɐ
   1. birtokos eset:
   2. Haders
perselyfn
 1. templomban felállítva
perselyfn
 1. műsz
  1. e Schale
   'ʃaːlə
   1. többes szám:
   2. Schalen
   1. birtokos eset:
   2. Schale
  1. e Hülse
   1. többes szám:
   2. Hülsen
   1. birtokos eset:
   2. Hülse
 2. műsz
  1. s Futter
   'fʊtɐ
   1. többes szám:
   2. Futter
   1. birtokos eset:
   2. Futters
  1. e Büchse
   1. többes szám:
   2. Büchsen
   1. birtokos eset:
   2. Büchse
perspektívafn
 1. mat
  1. r Schein
   'ʃaɪn
   1. többes szám:
   2. Scheine
   1. birtokos eset:
   2. Scheines
   3. Scheins
  1. e Perspektive
   pɛɐspɛk'tiːvə
   1. többes szám:
   2. Perspektiven
   1. birtokos eset:
   2. Perspektive
  1. r Ausblick
   'aʊsblɪk
   1. többes szám:
   2. Ausblicke
   1. birtokos eset:
   2. Ausblickes
   3. Ausblicks
perszehsz
  1. közb iron richtig
   'rɪçtɪç
perszehsz
  1. halt
   'halt
  1. közb eben
   'eːbən
  1. allerdings
   alɐ'dɪŋs
pert folytati
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása