COVID-19 Fight
untersageni tsi ʊntɐ'zaːgən
unterscheidbarmn ʊntɐ'ʃaɪtbaːɐ
unterscheideni vh i ʊntɐ'ʃaɪdən
unterscheideni tsi ʊntɐ'ʃaɪdən
unterscheiden s.i ʊntɐ'ʃaɪdən 'ɛs
s Unterscheidungsmerkmalfn
r Unterschenkelfn
Unterschiedfn 'ʊntɐʃiːt
r Unterschiedfn 'ʊntɐʃiːt
  1. többes szám:
  2. Unterschiede
  1. birtokos eset:
  2. Unterschieds
  3. Unterschiedes
unterschiedenmn ʊntɐ'ʃiːdən
unterschiedlichmn 'ʊntɐʃiːtlɪç
unterschlageni tsi ʊntɐ'ʃlaːgən
unterschlageni tsi ʊntɐ'ʃlaːgən
unterschreibeni tsi ʊntɐ'ʃraɪbən
unterschreibeni vh i ʊntɐ'ʃraɪbən
e Unterschriftfn
unterschwelligmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása