426
találat:
duplex housekif USA: duː'ple"ks haʊ's UK: djuːpleks haʊz
duplex paperkif USA: duː'ple"ks peɪ'pəː· UK: djuːpleks peɪpər
duplex steamkif USA: duː'ple"ks stiː'm UK: djuːpleks stiːm
duplicatei tsi USA: duː'plʌ·keɪ"t UK: djuːplɪkeɪt
duplicatei tsi USA: duː'plʌ·keɪ"t UK: djuːplɪkeɪt
duplicate file handlekif USA: duː'plʌ·keɪ"t faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: djuːplɪkeɪt faɪl hændl
duplicate filename or file not foundkif UK: djuːplɪkeɪt faɪlneɪm ɔːr faɪl nɔt faʊnd
duplicatingi USA: duː'plɪ·keɪ"tɪ·ŋ UK: djuːplɪkeɪtɪŋ
duplicationfn USA: dyuː"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: djuːplɪkeɪʃn
duplicatorfn UK: djuːplɪkeɪtər
duplicityfn USA: duː·plɪ'sʌ·tiː· UK: djuːplɪsɪtiː
durabilityfn USA: dəː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: djʊərəbɪlɪtiː
durablemn USA: dʊ'rʌ·bʌ·l UK: djʊərəbl
durablenessfn UK: djʊərəblnɪs
duralfn UK: djʊərəl
Duraluminfn UK: djʊəræljʊmɪn
durancefn UK: djʊərəns
durationfn USA: dʊ·reɪ'ʃʌ·n UK: djʊreɪʃn
duration timekif USA: dʊ·reɪ'ʃʌ·n taɪ'm UK: djʊreɪʃn taɪm
durativemn UK: djʊərətɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása