COVID-19 Fight
e Philosophiefn filozo'fiː
  1. többes szám:
  2. Philosophiei
  3. Philosophieen
  1. birtokos eset:
  2. Philosophie
philosophiereni tni filozo'fiːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása