liquidmn li'kviːt
e Liquidationfn likvida'tsioːn
  1. többes szám:
  2. Liquidationen
  1. birtokos eset:
  2. Liquidation
liquidiereni tsi likvi'diːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása