<kb. 1,5 gramm>fn
  1. penny-weight
   UK: penɪweɪt
'csak 16 éven felül'-jelzés (film)kif
  1. a (adult)
   USA: eɪ' æ'dʌ·lt UK: eɪ ædʌlt
egyenesszög <180°>kif
  1. straight angle
   USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
öl (182,9 cm)i
  1. fathom
   USA: fæ'ðʌ·m UK: fæðəm
már 1900-bankif
segédige: 1.sz. 3.személyi
  1. has
   USA: hʌ·z UK: hæz
Seherezádé (az 1001 éjszaka meséinek mesélője)fn
negyed gallon <1.041fn
  1. quart
   USA: kwɔː'rt UK: kwɔːt
egy inch 12-ed részefn
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
az infláció 170%-oskif
hat lábnyi <183 cm>mn
fizetés január 1-ig visszamenő hatállyalkif
terület, négyzet terület, =10 000 négyzetméter, = 1 hektár =0.404687 föld holdkif
  1. are, area
   USA: əː· e'riː·ʌ· UK: ɑr eərɪə
szerelmes üzenet febr. 14-énfn
  1. valentine
   USA: væ'lʌ·ntaɪ"n UK: væləntaɪn
új gazdasági politika <1932>kif
  1. new deal
   USA: nyuː' diː'l UK: njuː diːl
egykori gyapjú súlymérték (kb. 13 kg)fn
  1. tod
   USA: tɔ'd UK: tɔd
szt. bálint napja (febr. 14.)kif
  1. valentine / st. -'s day
   USA: væ'lʌ·ntaɪ"n seɪ'nt e's deɪ'
royal society for the prevention 1.kif
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egységkif
időszak, amikor bárban/kocsmában olcsóbbak az italok pl. 15-17 óráigkif
  1. happy hour
   USA: hæ'piː· aʊ'r UK: hæpiː aʊər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása