500
találat:
decentralizálásfn
  1. devolution
   USA: de"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: diːvəluːʃn
decibelfn
  1. decibel
   USA: de'sʌ·be"l UK: desɪbel
decimálismn
  1. decimal
   USA: de'sʌ·mʌ·l UK: desɪml
dedikációfn
  1. dedication
   USA: de"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dedɪkeɪʃn
dedikáli
  1. dedicate
   USA: de'dʌ·keɪ"t UK: dedɪkeɪt
dedikáltmn
  1. dedicated
   USA: de'dʌ·keɪ·tʌ·d UK: dedɪkeɪtɪd
  1. autographed
   USA: ɔː'tʌ·græ"ft UK: ɔːtəgrɑft
dedikált példánykif
  1. an autographed copy
   USA: ʌ·n ɔː'tʌ·græ"ft kɔ'piː· UK: ən ɔːtəgrɑft kɔpiː
dedikálásfn
  1. dedication
   USA: de"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dedɪkeɪʃn
defektfn
  1. puncture
   USA: pʌ'ŋkʃəː· UK: pʌŋktʃər
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. breakdown
   USA: breɪ'kdaʊ"n UK: breɪkdaʊn
  1. break-down
   USA: breɪ'kdaʊ"n UK: breɪkdaʊn
  1. blow-out
   USA: bloʊ'aʊ"t UK: bloʊaʊt
defektet kapkif
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
  1. break down
   USA: breɪ'k daʊ'n UK: breɪk daʊn
defektmentesmn
defekációfn
  1. defecation
   UK: defəkeɪʃn
defekáli
 1. biol
  1. defecate
   UK: defəkeɪt
defenzívfn
  1. defensive
   USA: dʌ·fe'nsɪ·v UK: dɪfensɪv
defenzívafn
  1. defensive
   USA: dʌ·fe'nsɪ·v UK: dɪfensɪv
deferáli
  1. defer
   USA: dʌ·fəː' UK: dɪfəːr
defetista emberfn
  1. croaker
   USA: kroʊ'kəː· UK: kroʊkə
deficitfn
  1. shortfall
   USA: ʃɔː'rtfɔː"l UK: ʃɔːtfɔːl
  1. deficit
   USA: de'fʌ·sʌ·t UK: defɪsɪt
  1. deficiency
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: dɪfɪʃnsiː
definició, meghatározásfn
  1. definition
   USA: de"fʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: defɪnɪʃn
definiciókfn
  1. definitions
   USA: de"fʌ·nɪ'ʃʌ·nz UK: defɪnɪʃnz
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása