500
találat:
derült3
  1. unclouded
   UK: ʌnklaʊdɪd
  1. serene
   USA: səː·iː'n UK: sɪriːn
  1. hilarious
   USA: hʌ·le'riː·ʌ·s UK: hɪleərɪəs
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
derült (idő)3
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
derült (ég)3
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Másnap derült, hideg idővel köszöntött rájuk a reggel.
    1. The next morning dawned very bright and cold.
  2. Könnyen felismered, élénkpiros felső van rajta.
    1. You will easily recognize her, she's wearing a bright red top.
derült égből13
  1. out of the blue
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· bluː' UK: aʊt ɔv ðiː bluː
derült égből, hirtelen13
  1. out of the blue
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· bluː' UK: aʊt ɔv ðiː bluː
derültség1
  1. serenity
   USA: səː·e'nʌ·tiː· UK: sɪrenɪtiː
  1. exhilaration
   USA: ɪ·gzɪ"ləː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzɪləreɪʃn
derülés1
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
derű1
  1. serenity
   USA: səː·e'nʌ·tiː· UK: sɪrenɪtiː
  1. joviality
   UK: ʤoʊvɪælɪtiː
  1. gaiety
   UK: geɪətiː
  1. chirpiness
   UK: tʃəːpɪnəs
  1. cheeriness
   UK: tʃɪərɪnəs
  1. brightness
   USA: braɪ'tnʌ·s UK: braɪtnəs
derűlátás1
  1. optimism
   USA: ɔ'ptʌ·mɪ"zʌ·m UK: ɔptɪmɪzəm
  1. 1.2 buoyancy
   USA: bɔɪ'ʌ·nsiː· UK: bɔɪənsiː
derűlátó3
  1. see the bright side of things
   USA: siː' ðiː· braɪ't saɪ'd ʌ·v θɪ'ŋz UK: siː ðiː braɪt saɪd ɔv θɪŋz
  1. sanguine
   USA: sæ'ŋgwɪ"n UK: sæŋgwɪn
  1. optimistic
   USA: ɔ"ptʌ·mɪ'stɪ·k UK: ɔptɪmɪstɪk
  1. optimist
   USA: ɔ'ptʌ·mɪ"st UK: ɔptɪmɪst
derűs3
  1. unclouded
   UK: ʌnklaʊdɪd
  1. sunny
   USA: sʌ'niː· UK: sʌniː
  1. merry
   USA: me'riː· UK: meriː
  1. lightsome
   UK: laɪtsəm
  1. 3.3 laugh
   USA: læ'f UK: lɑf
  1. jovial
   USA: ʤoʊ'viː·ʌ·l UK: ʤoʊvɪəl
  1. 1.2 jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. jocund
   UK: ʤɔkənd
  1. genial
   USA: ʤiː'nyʌ·l UK: ʤiːnɪəl
  1. cheerful
   USA: tʃɪ'rfʌ·l UK: tʃɪəfəl
  1. A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.
    1. A glad heart makes a cheerful countenance: but by grief of mind the spirit is cast down.
    1. A glad heart makes a cheerful countenance: but by grief of mind the spirit is cast down.
derűs idők13
  1. blissful days
   USA: blɪ'sfʌ·l deɪ'z UK: blɪsfəl deɪz
derűs napok13
  1. blissful days
   USA: blɪ'sfʌ·l deɪ'z UK: blɪsfəl deɪz
derűsebbé tesz2
  1. brighten
   USA: braɪ'tʌ·n UK: braɪtn
derűsen4
  1. sunnily
   UK: sʌnɪliː
  1. genially
   UK: ʤiːnɪəliː
derűsség1
  1. sunniness
   UK: sʌnɪnəs
derűt keltő3
  1. side-splitting
   UK: saɪdsplɪtɪŋ
Descartes-féle3
  1. Cartesian
   UK: kɑtiːzjən
despota1
  1. despot
   USA: de'spʌ·t UK: despɔt
desszert1
  1. 1.1 sweet
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. dessert
   USA: dɪ"zəː't UK: dɪzəːt
  1. afters
   UK: ɑftəz
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása