500
találat:
desztillációfn
  1. distillation
   USA: dɪ"stʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: dɪstɪleɪʃn
desztilláli
  1. distil
   USA: dɪ"stɪ'l UK: dɪstɪl
desztilláló sisakfn
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
desztillátumfn
  1. distillate
   USA: dɪ'stʌ·lʌ·t UK: dɪstɪlɪt
detektorfn
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
detektoros készülékfn
detektálásfn
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
detektívfn
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. spotter
   USA: spɔ'təː· UK: spɔtər
 1. US
  1. átv biz sleuth
   USA: sluː'θ UK: sluːθ
  1. szl runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
  1. szl GB plant
   USA: plæ'nt UK: plɑnt
  1. gumshoe
   USA: gʌ'mʃuː" UK: gʌmʃuː
  1. detective
   USA: dʌ·te'ktɪ·v UK: dɪtektɪv
  1. busy
   USA: bɪ'ziː· UK: bɪziː
detektívregényfn
  1. thriller
   USA: θrɪ'ləː· UK: θrɪlər
determinizmus tanakif
  1. doctrine of necessity
   USA: dɔ'ktəː·ʌ·n ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: dɔktrɪn ɔv nɪsesɪtiː
determinált növekedés (növ)kif
  1. determinate growth
   USA: dʌ·təː'mʌ·neɪ"t groʊ'θ UK: dɪtəːmɪnət groʊθ
determinánsfn
 1. mat biol
  1. determinant
   USA: dʌ·təː'mʌ·nʌ·nt UK: dɪtəːmɪnənt
detonációfn
  1. explosion
   USA: ɪ·ksploʊ'ʒʌ·n UK: ɪksploʊʒn
  1. detonation
   USA: de"tʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: detəneɪʃn
dettóhsz
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. ditto
   USA: dɪ'toʊ· UK: dɪtoʊ
dettójelkif
  1. ditto marks
   USA: dɪ'toʊ· mɔ'rks UK: dɪtoʊ mɑks
deutériumfn
  1. deuterium
   USA: duː·tiː'riː·ʌ·m UK: djuːtɪərɪəm
devalvációfn
  1. depreciation
   USA: dʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪpriːʃɪeɪʃn
devalváli
  1. depreciate
   USA: dʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: dɪpriːʃɪeɪt
devalválásfn
  1. debasement
   USA: dʌ·beɪ'smʌ·nt UK: dɪbeɪsmənt
devalválódiki
  1. depreciate
   USA: dʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: dɪpriːʃɪeɪt
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása