500
találat:
dereng2
 1. 629.5
  1. 1.2 loom
   USA: luː'm UK: luːm
  1. 1.1 dawn
   USA: dɔː'n UK: dɔːn
derengés1
derengésből feltünedező3
  1. dawning
   USA: dɔː'nɪ·ŋ UK: dɔːnɪŋ
derengő1
  1. looming
   USA: luː'mɪ·ŋ UK: luːmɪŋ
deres3
  1. hoary
   USA: hɔː'riː· UK: hɔːriː
  1. hoar
   USA: hɔː'r UK: hɔːr
  1. frosted
   USA: frɔː'stʌ·d UK: frɔstɪd
deresre húz2
  1. horse
   USA: hɔː'rs UK: hɔːs
deriválás1
  1. derivation
   USA: de"rʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: derɪveɪʃn
derma1
  1. true skin
   USA: truː' skɪ'n UK: truː skɪn
dermedt3
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. numb
   USA: nʌ'm UK: nʌm
dermedt mosoly13
  1. wintry smile
   USA: wɪ'ntriː· smaɪ'l UK: wɪntriː smaɪl
dermedten4
  1. numbly
   UK: nʌmliː
dermedtség1
  1. numbness
   USA: nʌ'mnʌ·s UK: nʌmnəs
  1. congelation
   UK: kɔnʤɪleɪʃən
dermesztő3
  1. stupefying
   UK: stjuːpɪfaɪɪŋ
  1. piercing
   USA: pɪ'rsɪ·ŋ UK: pɪəsɪŋ
  1. numbing
   USA: nʌ'mɪ·ŋ UK: nʌmɪŋ
  1. chilling
   USA: tʃɪ'lɪ·ŋ UK: tʃɪlɪŋ
dermesztően4
  1. numbingly
   USA: nʌ'mɪ·ŋliː·
dermesztően hideg tél13
  1. famishing winter
   UK: fæmɪʃɪŋ wɪntər
  1. a famishing winter
   UK: eɪ fæmɪʃɪŋ wɪntər
dervis1
  1. dervish
   USA: dəː'vɪ"ʃ UK: dəːvɪʃ
derék3
  1. yeomanly
   UK: joʊmənliː
  1. waist
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. valiant
   USA: væ'lyʌ·nt UK: vælɪənt
  1. 1.2 upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
  1. stalwart
   USA: stɔː'lwəː·t UK: stɔːlwət
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. shank
   USA: ʃæ'ŋk UK: ʃæŋk
 1. 72
  1. shaft
   USA: ʃæ'ft UK: ʃɑft
  1. 6.3 proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. manful
   UK: mænfəl
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. brave
   USA: breɪ'v UK: breɪv
derék ember13
  1. white man
   USA: hwaɪ't mæ'n UK: waɪt mæn
  1. hearty
   USA: hɔ'rtiː· UK: hɑtiː
  1. heart of oak
   USA: hɔ'rt ʌ·v oʊ'k UK: hɑt ɔv oʊk
derék emberek13
  1. persons of worth
   USA: pəː'sʌ·nz ʌ·v wəː'θ UK: pəːsnz ɔv wəːθ
  1. persons of sterling worth
   USA: pəː'sʌ·nz ʌ·v stəː'lɪ·ŋ wəː'θ UK: pəːsnz ɔv stəːlɪŋ wəːθ
derék fickó13
  1. he is a game fellow
   USA: hiː' ʌ·z eɪ' geɪ'm fe'loʊ· UK: hiː ɪz eɪ geɪm feloʊ
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása