500
találat:
derék (testrész)fn
  1. waist
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. middle
   USA: mɪ'dʌ·l UK: mɪdl
derékaljfn
  1. feather-bed
   USA: fe'ðəː·be"d UK: feðəbed
derékbőségfn
  1. waistline
   USA: weɪ'stlaɪ"n UK: weɪstlaɪn
  1. waist measurement
   USA: weɪ'st me'ʒəː·mʌ·nt UK: weɪst meʒəmənt
  1. girth
   USA: gəː'θ UK: gəːθ
derékcsapfn
 1. műsz
  1. spindle
   USA: spɪ'ndʌ·l UK: spɪndl
derék/egyenes emberkif
  1. heart of oak
   USA: hɔ'rt ʌ·v oʊ'k UK: hɑt ɔv oʊk
derékfogásfn
derékfájásfn
  1. backache
   USA: bæ'keɪ"k UK: bækeɪk
derékfűzőfn
  1. corset
   USA: kɔː'rsʌ·t UK: kɔːsɪt
derékig meztelenülkif
  1. stripped to the waist
   USA: strɪ'pt tʌ· ðiː· weɪ'st UK: strɪpt tuː ðiː weɪst
derékig érőmn
derékig érő gumicsizmafn
  1. waders
   USA: weɪ'dəː·z UK: weɪdəz
derékszalagfn
 1. kat
  1. sash
   USA: sæ'ʃ UK: sæʃ
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
derékszíjfn
  1. waistband
   UK: weɪstbænd
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
derékszögfn
  1. right angle
   USA: raɪ't æ'ŋgʌ·l UK: raɪt æŋgl
  1. quadrant
   USA: kwɔ'drʌ·nt UK: kwɔdrənt
  1. angle / right -
   USA: æ'ŋgʌ·l raɪ't UK: æŋgl raɪt
derékszögbenhsz
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. on the square
   USA: ɔ'n ðiː· skwe'r UK: ɔn ðiː skweər
  1. at right angles
   USA: æ't raɪ't æ'ŋgʌ·lz UK: ət raɪt æŋglz
derékszögben lemunkáli
  1. square off
   USA: skwe'r ɔː'f UK: skweər ɔf
derékszöget alkoti
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
derékszögvonalzókif
  1. bevel rule
   USA: be'vʌ·l ruː'l UK: bevl ruːl
derékszögűfn
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
 1. mat
  1. rectangular
   USA: re·ktæ'ŋgyʌ·ləː· UK: rektæŋgjʊlər
  1. orthogonal
   UK: ɔːθɔgənl
  1. Cartesian
   UK: kɑtiːzjən
derékszögű illesztésfn
 1. műsz
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása