500
találat:
derék (testrész)1
  1. waist
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. middle
   USA: mɪ'dʌ·l UK: mɪdl
derékalj1
  1. feather-bed
   USA: fe'ðəː·be"d UK: feðəbed
derékbőség1
  1. waistline
   USA: weɪ'stlaɪ"n UK: weɪstlaɪn
  1. waist measurement
   USA: weɪ'st me'ʒəː·mʌ·nt UK: weɪst meʒəmənt
  1. girth
   USA: gəː'θ UK: gəːθ
derékcsap1
 1. 62
  1. spindle
   USA: spɪ'ndʌ·l UK: spɪndl
derék/egyenes ember13
  1. heart of oak
   USA: hɔ'rt ʌ·v oʊ'k UK: hɑt ɔv oʊk
derékfogás1
derékfájás1
  1. backache
   USA: bæ'keɪ"k UK: bækeɪk
derékfűző1
  1. corset
   USA: kɔː'rsʌ·t UK: kɔːsɪt
derékig meztelenül13
  1. stripped to the waist
   USA: strɪ'pt tʌ· ðiː· weɪ'st UK: strɪpt tuː ðiː weɪst
derékig érő3
derékig érő gumicsizma1
  1. waders
   USA: weɪ'dəː·z UK: weɪdəz
derékszalag1
 1. 355
  1. sash
   USA: sæ'ʃ UK: sæʃ
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
derékszíj1
  1. waistband
   UK: weɪstbænd
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
derékszög1
  1. right angle
   USA: raɪ't æ'ŋgʌ·l UK: raɪt æŋgl
  1. quadrant
   USA: kwɔ'drʌ·nt UK: kwɔdrənt
  1. angle / right -
   USA: æ'ŋgʌ·l raɪ't UK: æŋgl raɪt
derékszögben4
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. on the square
   USA: ɔ'n ðiː· skwe'r UK: ɔn ðiː skweər
  1. at right angles
   USA: æ't raɪ't æ'ŋgʌ·lz UK: ət raɪt æŋglz
derékszögben lemunkál2
  1. square off
   USA: skwe'r ɔː'f UK: skweər ɔf
derékszöget alkot2
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
derékszögvonalzó13
  1. bevel rule
   USA: be'vʌ·l ruː'l UK: bevl ruːl
derékszögű1
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
 1. 51
  1. rectangular
   USA: re·ktæ'ŋgyʌ·ləː· UK: rektæŋgjʊlər
  1. orthogonal
   UK: ɔːθɔgənl
  1. Cartesian
   UK: kɑtiːzjən
derékszögű illesztés1
 1. 62
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása