államkötvényfn
államosíti
 1. gazd
  1. sozialisieren
   zotsiali'ziːrən
  1. nationalisieren
   naːtsionali'ziːrən
állampolgárságfn
  1. e Staatsangehörigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Staatsangehörigkeit
  1. e Nationalität
   1. többes szám:
   2. Nationalitäten
   1. birtokos eset:
   2. Nationalität
államszövetségfn
  1. e Föderation
   1. többes szám:
   2. Föderationen
   1. birtokos eset:
   2. Föderation
államtitkárfn
államvizsgafn
államügyészfn
államügyészségfn
állandómn
  1. unwandelbar
   'ʊnvandəlbaːɐ
  1. stetig
   'ʃteːtɪç
  1. stet
   'ʃteːt
  1. stereotyp
   ʃtereo'tyːp
  1. stehend
   'ʃteːənt
  1. stabil
   ʃta'biːl
  1. permanent
   pɛɐma'nɛnt
  1. konstant
   kɔn'stant
  1. fix
   'fɪks
  1. Fest
   'fɛst
  1. átv eisern
   'aɪzɐn
  1. echt
   'ɛçt
  1. dauernd
   'daʊɐnt
  1. bestimmt
   bə'ʃtɪmt
áll(and)ómn
  1. fix
   'fɪks
állandó lakhelykif
  1. Sitz
   'zɪts
állandó partnerfn
  1. közb r Herr
   'hɛɐ
   1. többes szám:
   2. Herren
   1. birtokos eset:
   2. Herrn
állandóanhsz
  1. immer
   'ɪmɐ
  1. egal
   e'gaːl
állandósult szókapcsolatfn
  1. Komplex
   kɔm'plɛks
állandóságfn
  1. logika e Konsistenz
   kɔnzɪs'tɛnts
   1. birtokos eset:
   2. Konsistenz
állandóságfn
  1. e Stete
   'ʃteːtə
   1. birtokos eset:
   2. Stete
  1. e Permanenz
   pɛɐma'nɛnts
   1. birtokos eset:
   2. Permanenz
  1. e Kontinuität
   1. birtokos eset:
   2. Kontinuität
  1. e Konstanz
   kɔn'stants
  1. e Dauerhaftigkeit
   'daʊɐhaftɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Dauerhaftigkeit
  1. e Dauer
   'daʊɐ
   1. birtokos eset:
   2. Dauer
  1. r Bestand
   bə'ʃtant
  1. e Beharrlichkeit
   1. többes szám:
   2. Beharrlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Beharrlichkeit
állandósíti
  1. stabilisieren
   ʃtabili'ziːrən
  1. konsolidieren
   kɔnzoli'diːrən
állapotfn
  1. r Zustand
   'tsuːʃtant
   1. birtokos eset:
   2. Zustandes
   3. Zustands
  1. s Wesen
   'veːzən
  1. r Umstand
   1. birtokos eset:
   2. Umstandes
   3. Umstands
  1. r Status
   'ʃtaːtʊs
   1. többes szám:
   2. Status
   1. birtokos eset:
   2. Status
  1. r Stand
   'ʃtant
   1. birtokos eset:
   2. Standes
   3. Stands
  1. s Stadium
   'ʃtaːdiʊm
   1. többes szám:
   2. Stadiumen
   3. Stadiumi
   1. birtokos eset:
   2. Stadiums
  1. e Position
   pozi'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Positionen
   1. birtokos eset:
   2. Position
  1. e Lage
   'laːgə
   1. többes szám:
   2. Lagen
   1. birtokos eset:
   2. Lage
  1. közb e Kondition
   kɔndi'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konditionen
   1. birtokos eset:
   2. Kondition
  1. e Bewandtnis
   bə'vantnɪs
   1. többes szám:
   2. Bewandtnisse
   1. birtokos eset:
   2. Bewandtnis
  1. e Beschaffenheit
   bə'ʃafənhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Beschaffenheit
állapot (testifn
  1. e Verfassung
   fɛɐ'fasʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verfassungen
   1. birtokos eset:
   2. Verfassung
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása