COVID-19 Fight
szorosfn
  1. átv e Enge
   'ɛŋə
   1. többes szám:
   2. Engen
   1. birtokos eset:
   2. Enge
szorosmn
  1. straff
   'ʃtraf
 1. földr
  1. Pass
   'pas
  1. knapp
   'knap
  1. genau
   gə'naʊ
  1. eng
   'ɛŋ
szoroshsz
  1. térben dicht
   'dɪçt
szorosanhsz
  1. hart
   'haɐt
szorosanhsz
  1. térben dicht
   'dɪçt
szorosan az út mellettkif
  1. hart am Wege
   'haɐt 'am 'veːgə
szorosan mellettehsz
  1. knapp
   'knap
szorosságfn
  1. e Straffheit
   'ʃtrafhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Straffheit
  1. e Enge
   'ɛŋə
   1. többes szám:
   2. Engen
   1. birtokos eset:
   2. Enge
  1. e Dichtheit
   1. birtokos eset:
   2. Dichtheit
a szó szoros értelmébenkif
  1. im Sinne des Wortes
   'ɪm 'zɪnə 'dɛs 'vɔɐtəs
szõrösmn
  1. behaart
   bə'haːɐt
szõröstõl-bõröstõlkif
  1. mit Mann und Maus
   'mɪt 'man 'ʊnt 'maʊs
szőrösmn
  1. behaart
   bə'haːɐt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása