tiszta (átv. is)mn
  1. hell
   'hɛl
tisztalelkűmn
  1. innerlich
   'ɪnɐlɪç
tisztaságfn
  1. sör r Bruch
   'brʊx
   1. birtokos eset:
   2. Bruches
   3. Bruchs
tisztaságfn
  1. drágakő s Wasser
   'vasɐ
   1. birtokos eset:
   2. Wassers
tisztaságfn
  1. e Sauberkeit
   1. birtokos eset:
   2. Sauberkeit
  1. e Reinheit
   'raɪnhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Reinheit
  1. e Klarheit
   1. többes szám:
   2. Klarheiten
   1. birtokos eset:
   2. Klarheit
  1. e Helle
   1. többes szám:
   2. Hellen
   1. birtokos eset:
   2. Helle
 1. fényk
  1. e Gediegenheit
   gə'diːgənhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Gediegenheit
tiszteli
  1. respektieren
   respɛk'tiːrən
  1. ehren
   'eːrən
  1. achten
   'axtən
tiszteleg (kat)i
  1. salutieren
   zalu'tiːrən
tiszteletfn
  1. e Verehrung
   1. birtokos eset:
   2. Verehrung
  1. r Respekt
   rɛs'pɛkt
   1. birtokos eset:
   2. Respektes
   3. Respekts
  1. r Kult
   'kʊlt
   1. többes szám:
   2. Kulte
   1. birtokos eset:
   2. Kultes
   3. Kults
  1. e Ehre
   'eːrə
   1. többes szám:
   2. Ehren
   1. birtokos eset:
   2. Ehre
  1. e Achtung
   'axtʊŋ
   1. birtokos eset:
   2. Achtung
tiszteletadásfn
tiszteletbelimn
tiszteletbelihsz
tiszteletbeli tagfn
tiszteletben tarti
  1. respektieren
   respɛk'tiːrən
tiszteletbõlhsz
tiszteletdíjfn
  1. Honorar
   hono'raːɐ
tiszteletet keltőmn
  1. imposant
   ɪmpo'zant
tiszteletkörfn
tiszteletlenségfn
  1. e Unehrerbietigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Unehrerbietigkeit
tiszteletre méltómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása