tiszteletreméltómn
tiszteletreméltóságfn
  1. e Achtbarkeit
   1. többes szám:
   2. Achtbarkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Achtbarkeit
tisztelettelmn
  1. levélben hochachtend
tisztelettelhsz
tisztelettel ...kif
tisztelettel (levélben)mn
tisztelgésfn
 1. kat
  1. r Salut
   za'luːt
   1. többes szám:
   2. Salute
   1. birtokos eset:
   2. Salutes
   3. Saluts
tisztelgõ látogatásfn
  1. e Aufwartung
   1. többes szám:
   2. Aufwartungen
   1. birtokos eset:
   2. Aufwartung
tisztelni, (vki által megtisztelve)kif
tisztelt uram !kif
tiszteltetkif
tisztelõfn
  1. r Verehrer
   1. többes szám:
   2. Verehrer
   1. birtokos eset:
   2. Verehrers
tisztelőfn
  1. r Verehrer
   1. többes szám:
   2. Verehrer
   1. birtokos eset:
   2. Verehrers
tisztesfn
  1. rechtlich
   'rɛçtlɪç
  1. ehrbar
   'eːɐbaːɐ
  1. rég e Charge
   'ʃaɐʒə
   1. többes szám:
   2. Chargen
   1. birtokos eset:
   2. Charge
tisztesmn
  1. respektabel
   respɛk'taːbəl
  1. bieder
   'biːdɐ
tisztességfn
  1. e Zucht
   'tsʊxt
   1. birtokos eset:
   2. Zucht
  1. e Redlichkeit
   'reːtlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Redlichkeit
  1. e Rechtlichkeit
   'rɛçtlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Rechtlichkeit
  1. rég e Ehre
   'eːrə
   1. többes szám:
   2. Ehren
   1. birtokos eset:
   2. Ehre
  1. e Ehrbarkeit
   'eːɐbaːɐkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Ehrbarkeit
tisztességesmn
  1. redlich
   'reːtlɪç
  1. ehrlich
   'eːɐlɪç
  1. ehrbar
   'eːɐbaːɐ
  1. achtbar
   'axtbaːɐ
tisztességtelenmn
  1. átv unsauber
   'ʊnzaʊbɐ
  1. unredlich
   'ʊnreːtlɪç
  1. átv unlauter
   'ʊnlaʊtɐ
  1. unfair
   'ʊnfɛːɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása