tisztességtelen versenykif
  1. unlautere Konkurrenz
   'ʊnlaʊtərə kɔŋkʊ'rɛnts
tisztességtelenségfn
  1. e Unredlichkeit
   'ʊnreːdlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Unredlichkeit
  1. e Unehrlichkeit
   1. birtokos eset:
   2. Unehrlichkeit
  1. e Ehrlosigkeit
   'eːɐloːzɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Ehrlosigkeit
tisztességtudásfn
  1. r Anstand
   1. birtokos eset:
   2. Anstandes
   3. Anstands
tiszthelyettesfn
tisztikarfn
tisztiorvosfn
tisztiszolgafn
  1. r Bursche
   'bʊɐʃə
   1. többes szám:
   2. Burschen
   1. birtokos eset:
   2. Burschen
tisztogati
  1. reinigen
   'raɪnɪgən
  1. fegen
   'feːgən
tisztogatásfn
tisztségfn
tiszttartófn
  1. r Vogt
   'foːkt
   1. birtokos eset:
   2. Vogtes
   3. Vogts
  1. r Verwalter
   fɛɐ'valtɐ
   1. többes szám:
   2. Verwalter
   1. birtokos eset:
   2. Verwalters
  1. táj rég r Schaffner
   'ʃafnɐ
   1. többes szám:
   2. Schaffner
   1. birtokos eset:
   2. Schaffners
  1. r Amtmann
   1. többes szám:
   2. Amtmannleute
   3. Amtmannmänner
   1. birtokos eset:
   2. Amtmannes
   3. Amtmanns
tisztviselõfn
tisztviselőfn
 1. férfi
  1. r Beamte
   1. többes szám:
   2. Beamten
   1. birtokos eset:
   2. Beamten
tisztviselőfn
  1. r Magistrat
   magɪs'traːt
   1. többes szám:
   2. Magistrate
   1. birtokos eset:
   2. Magistrates
   3. Magistrats
tisztviselőnőfn
  1. e Beamtin
   1. többes szám:
   2. Beamtinnen
   1. birtokos eset:
   2. Beamtin
tisztába teszi
tisztában van a dologgalkif
  1. im Bilde sein
   'ɪm 'bɪldə 'zaɪn
tisztában van vmivelkif
tisztálkodiki
  1. reinigen s.
   'raɪnɪgən 'ɛs
  1. putzen s.
   'pʊtsən 'ɛs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása