tisztánhsz
  1. Rein
   'raɪn
  1. glatt
   'glat
tisztánlátásfn
  1. e Hellsichtigkeit
   'hɛlzɪçtɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Hellsichtigkeit
tisztánlátómn
tisztárahsz
  1. Rein
   'raɪn
  1. közb glatt
   'glat
tisztára bolond volnékkif
tisztásfn
  1. erdőben e Lichtung
   'lɪçtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Lichtungen
   1. birtokos eset:
   2. Lichtung
tisztásfn
  1. r Platz
   'plats
   1. birtokos eset:
   2. Platzes
tisztátalanmn
  1. unsauber
   'ʊnzaʊbɐ
tisztátalanságfn
  1. e Verunreinigung
   1. többes szám:
   2. Verunreinigungen
   1. birtokos eset:
   2. Verunreinigung
  1. e Unkeuschheit
   'ʊnkɔʏʃhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Unkeuschheit
tisztátlanmn
  1. unsauber
   'ʊnzaʊbɐ
  1. unreinlich
   'ʊnraɪnlɪç
  1. unrein
   'ʊnraɪn
  1. unlauter
   'ʊnlaʊtɐ
tisztátlanságfn
  1. e Unreinheit
   'ʊnraɪnhaɪt
   1. többes szám:
   2. Unreinheiten
   1. birtokos eset:
   2. Unreinheit
tisztázi
  1. heben
   'heːbən
  1. átv begleichen
   bə'glaɪçən
  1. átv aufhellen
   'aʊfhɛlən
tisztázatfn
tisztázatlanmn
tisztázza magáti
  1. reinigen
   'raɪnɪgən
tisztázásfn
  1. átv e Beleuchtung
   bə'lɔʏçtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Beleuchtungen
   1. birtokos eset:
   2. Beleuchtung
tisztázódiki
tisztíti
  1. schmirgeln
   'ʃmɪɐgəln
 1. műsz
tisztíti
  1. fát, fémet forgácsolással kaparóvassal schrubben
   'ʃrʊbən
tisztíti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása