kerékpári
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
  1. cycle
   USA: saɪ'kʌ·l UK: saɪkl
kerékpári
  1. biz US wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
  1. rég velocipede
   UK: vəlɔsɪpiːd
  1. bike
   USA: baɪ'k UK: baɪk
  1. bicycle
   USA: baɪ'sɪ·kʌ·l UK: baɪsɪkl
kerékpár kormányafn
  1. handlebar
   USA: hæ'ndʌ·lbɔ"r UK: hændlbɑr
kerékpár váltófn
kerékpárgumifn
  1. tyre
   USA: taɪ'r UK: taɪər
  1. tire
   USA: taɪ'əː· UK: taɪər
kerékpárkomputerfn
kerékpárkormányfn
  1. handlebars
   USA: hæ'ndʌ·lbɔ"rz UK: hændlbɑz
kerékpárosfn
  1. cyclist
   USA: saɪ'klʌ·st UK: saɪklɪst
  1. biker
   USA: baɪ'kəː· UK: baɪkər
  1. bicyclist
   USA: baɪ'sɪ"klʌ·st UK: baɪsɪklɪst
kerékpározásfn
  1. ride
   USA: raɪ'd UK: raɪd
  1. cycling
   USA: saɪ'klɪ·ŋ UK: saɪklɪŋ
kerékpár-versenypályafn
  1. cycling track
   USA: saɪ'klɪ·ŋ træ'k UK: saɪklɪŋ træk
kerékpárversenyzőkif
  1. racing cyclist
   USA: reɪ'sɪ·ŋ saɪ'klʌ·st UK: reɪsɪŋ saɪklɪst
kerékpárvázfn
  1. crossbar
   UK: krɔsbɑr
kerékpárútfn
  1. path
   USA: pæ'θ UK: pɑθ
  1. cycle track
   USA: saɪ'kʌ·l træ'k UK: saɪkl træk
  1. cycle path
   USA: saɪ'kʌ·l pæ'θ UK: saɪkl pɑθ
  1. bicycles only
   USA: baɪ'sɪ·kʌ·lz oʊ'nliː· UK: baɪsɪklz oʊnliː
kétüléses kerékpárfn
  1. tandem
   USA: tæ'ndʌ·m UK: tændəm
légtömlős kerékpármn
  1. pneumatic
   USA: nuː·mæ'tɪ·k UK: njuːmætɪk
ötüléses kerékpárfn
  1. quintuplet
   USA: kwɪ'ntʌ'plʌ·t UK: kwɪntjuːplet
öt-üléses kerékpárfn
  1. quintuplet
   USA: kwɪ'ntʌ'plʌ·t UK: kwɪntjuːplet
segédmotoros kerékpárfn
  1. moped
   UK: moʊpt
nyereg (kerékpáron)fn
  1. seat
   USA: siː't UK: siːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása