220
találat:
tengeri fenyőgyantafn
  1. blacking
   UK: blækleg
tengeri fürdőzésfn
tengeri fűfn
  1. ware
   USA: we'r UK: weər
 1. bot
tengeri hajó kibérlésefn
tengeri halfn
  1. seafood
   USA: siː'fuː"d UK: siːfuːd
  1. mullet
   USA: mʌ'lʌ·t UK: mʌlɪt
tengeri hatalomfn
  1. sea-power
   USA: siː'paʊ"əː· UK: siːpaʊər
tengeri hínárfn
  1. kelp
   USA: ke'lp UK: kelp
tengeri jártasságfn
  1. seamanship
   UK: siːmənʃɪp
tengeri kagylófn
  1. sea-shell
   USA: siː'ʃe"l UK: siːʃel
tengeri keszegfn
  1. sea bream
   USA: siː' briː'm UK: siː briːm
  1. bream
   USA: briː'm UK: briːm
tengeri kikötőfn
  1. seaport
   USA: siː'pɔː"rt UK: siːpɔːt
  1. sea-port
   USA: siː'pɔː"rt UK: siːpɔːt
tengeri káposztafn
  1. sea-kale
   UK: siːkeɪl
tengeri kígyófn
tengeri levegőfn
  1. sea air
   USA: siː' e'r UK: siː eər
tengeri lófn
  1. hippocampus
   UK: hɪpoʊkæmpəs
tengeri madárfn
  1. sea-bird
   UK: siːbəːd
tengeri makkfn
  1. acorn barnacle
   USA: eɪ'kɔː·rn bɔ'rnʌ·kʌ·l UK: eɪkɔːn bɑnəkl
tengeri medvefn
tengeri moszatfn
  1. kelp
   USA: ke'lp UK: kelp
tengeri mérföldfn
  1. sea mile
   USA: siː' maɪ'l UK: siː maɪl
  1. nautical mile
   USA: nɔː'tʌ·kʌ·l maɪ'l UK: nɔːtɪkl maɪl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása