220
találat:
tengeri nyúlfn
  1. rabbit
   USA: ræ'bɪ"t UK: ræbɪt
tengeri olajkitermeléskif
  1. offshore drilling
   USA: ɔː'fʃɔː'r drɪ'lɪ·ŋ UK: ɔfʃɔːr drɪlɪŋ
tengeri pázsitfn
tengeri pókfn
tengeri rablófn
  1. rover
   UK: roʊvər
tengeri rákfn
  1. sea crayfish
   USA: siː' kreɪ'fɪ·ʃ UK: siː kreɪfɪʃ
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
tengeri rák, homárkif
  1. lobster
   USA: lɔ'bstəː· UK: lɔbstər
tengeri rákpetefn
 1. áll
  1. coral
   USA: kɔː'rʌ·l UK: kɔrəl
tengeri rózsafn
tengeri skorpióhalfn
 1. áll
  1. bullhead
   USA: bʊ'lhe"d UK: bʊlhed
tengeri szórakozó-mólókif
  1. amusement pier
   USA: ʌ·myuː'zmʌ·nt pɪ'r UK: əmjuːzmənt pɪər
tengeri szörnyfn
tengeri sófn
  1. sea salt
   USA: siː' sɔː'lt UK: siː sɔlt
  1. bay salt
   USA: beɪ' sɔː'lt UK: beɪ sɔlt
tengeri süllőfn
  1. bass
   USA: beɪ's UK: beɪs
tengeri sünfn
  1. sea urchin
   USA: siː' əː'tʃʌ·n UK: siː əːtʃɪn
tengeri tapadókagylófn
  1. limpet
   UK: lɪmpɪt
tengeri tehénfn
  1. dugong
   UK: duːgɔŋ
tengeri teknősfn
  1. turtle
   USA: təː'tʌ·l UK: təːtl
tengeri táj(kép)fn
  1. seascape
   UK: siːskeɪp
tengeri tájképfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása