220
találat:
tengerészetimn
  1. naval
   USA: neɪ'vʌ·l UK: neɪvl
  1. marine
   USA: məː·iː'n UK: məriːn
tengerészeti jártasságfn
  1. seamanship
   UK: siːmənʃɪp
tengerészeti, tengerifn
  1. marine
   USA: məː·iː'n UK: məriːn
tengerészgyalogosfn
  1. marine
   USA: məː·iː'n UK: məriːn
  1. szl jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
tengerészhadapródfn
 1. hajó
  1. biz reefer
   UK: riːfər
tengerészhez illőmn
  1. seamanlike
   UK: siːmənlaɪk
tengerészkabátfn
 1. hajó
  1. reefer
   UK: riːfər
tengerészkadétfn
  1. snotty
   UK: snɔtiː
tengerészkapitányfn
tengerészkardfn
  1. hanger
   USA: hæ'ŋəː· UK: hæŋər
tengerészkediki
  1. follow the sea
   USA: fɔ'loʊ· ðiː· siː' UK: fɔloʊ ðiː siː
tengerészkékkif
  1. sea blue
   USA: siː' bluː' UK: siː bluː
  1. navy
   USA: neɪ'viː· UK: neɪviː
  1. navy blue
   USA: neɪ'viː· bluː' UK: neɪviː bluː
tengerészlegénységkif
  1. lower deck
   USA: loʊ'əː· de'k UK: loʊər dek
tengerész/matrózfn
  1. bluejacket
   UK: bluːʤækɪt
tengerészmunkadalfn
  1. shanty
   USA: ʃæ'ntiː· UK: ʃæntiː
  1. chanty
   UK: tʃɑntiː
tengerésznek megykif
  1. enter the navy
   USA: e'nəː· ðiː· neɪ'viː· UK: entər ðiː neɪviː
tengerésznemzetkif
  1. seafaring nation
   UK: siːfeərɪŋ neɪʃn
tengerésztisztkif
  1. naval officer
   USA: neɪ'vʌ·l ɔː'fʌ·səː· UK: neɪvl ɔfɪsər
tengerészzubbonyfn
  1. jumper
   USA: ʤʌ'mpəː· UK: ʤʌmpər
tengerészzászlósfn
 1. kat
  1. sub-lieutenant
   UK: sʌbluːtenənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása