COVID-19 Fight
Összesen 38 találat 9 szótárban. Részletek
ág(azat)fn
  1. branch
   USA: bræ'ntʃ UK: brɑntʃ
ágazatfn
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. ramification
   USA: ræ"mʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ræmɪfɪkeɪʃn
  1. offshoot
   USA: ɔː'fʃuː"t UK: ɔfʃuːt
  1. rég loft
   USA: lɔː'ft UK: lɔft
  1. arm
   USA: ɔ'rm UK: ɑm
ágazat (fáé)fn
  1. branches
   USA: bræ'ntʃʌ·z UK: brɑntʃɪz
ágazat (hité)fn
  1. article
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɑtɪkl
ágazatimn
  1. departmental
   USA: dʌ·pɔ"rtme'ntʌ·l UK: diːpɑtmentl
ágazat-specifikus, v.mely ágazathoz kötődő (PHARE)mn
(fa)ág; ágazatfn
  1. branch
   USA: bræ'ntʃ UK: brɑntʃ
súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek közkif
súlyponti ágazat (EU)kif
  1. priority sector
   USA: praɪ·ɔː'rʌ·tiː· se'ktəː· UK: praɪɔrɪtiː sektər
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)kif
horizontális programok - A Phare több országra kiterjedő, egy-egy ágazat vagy szabályozási részterület specifikus problémáinak orvoslását célzó programtípusa. (PHARE)kif
  1. horizontal programmes
   UK: hɔrɪzɔntl proʊgræmz
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. kif
ágazatfn
  1. átv r Zweig
   'tsvaɪk
   1. többes szám:
   2. Zweige
   1. birtokos eset:
   2. Zweiges
   3. Zweigs
ágazatfn
ágazatnincs
ágazatnincs
ágazatimn
ágazati jogszabályok összességenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása