COVID-19 Fight
Összesen 265 találat 9 szótárban. Részletek
állás1
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
állás1
  1. vacancy
   USA: veɪ'kʌ·nsiː· UK: veɪkənsiː
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. Megkísérelte hát elmagyarázni húgának a dolgok valódi állását.
    1. She tried to explain the real state of the case to her sister.
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. 5 stance
   USA: stæ'ns UK: stæns
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
  1. stagnation
   USA: stæ·gneɪ'ʃʌ·n UK: stægneɪʃn
  1. stagnancy
   UK: stægnənsiː
 1. 355
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. placement
   USA: pleɪ'smʌ·nt UK: pleɪsmənt
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
 2. 355
  1. niche
   USA: nɪ'tʃ UK: nɪtʃ
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. chair
   USA: tʃe'r UK: tʃeər
  1. 1.2 berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
  1. appointment
   USA: ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: əpɔɪntmənt
  1. A főigazgató bejelentette Robert kinevezését az új marketing igazgatói állásra.
    1. The Director has announced the appointment of Robert as new head of marketing.
állásába visszahelyez2
  1. reappoint
   USA: riː"ʌ·pɔɪ'nt UK: riːəpɔɪnt
állásából elkerget vkit2
  1. turn sy adrift
   USA: təː'n saɪ' ʌ·drɪ'ft
állásából elmozdít vkit2
  1. take away his post from sy
   USA: teɪ'k ʌ·weɪ' hʌ·z poʊ'st fəː·m saɪ'
állásához görcsösen ragaszkodó hivatalnok1
  1. 1.2 limpet
   UK: lɪmpɪt
állásához illő dísszel13
  1. in state
   USA: ɪ'n steɪ't UK: ɪn steɪt
állás-alapterület1
állásától megfoszt vkit2
  1. take away his post from sy
   USA: teɪ'k ʌ·weɪ' hʌ·z poʊ'st fəː·m saɪ'
állásban levő személy1
  1. 1.2 6 jobholder
   UK: ʤoʊbhoʊldə
állás betöltője1
  1. office-holder
   USA: ɔː'fʌ·shoʊ"ldəː· UK: ɔfɪshoʊldə
állásból eltávolít2
  1. 1.2 6 decapitate
   USA: diː·kæ'pʌ·teɪ"t UK: dɪkæpɪteɪt
állásból való eltávolítás1
  1. 1.2 6 decapitation
   USA: dɪ·kæ"pʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: dɪkæpɪteɪʃn
állásdíj1
állásfoglalás1
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stance
   USA: stæ'ns UK: stæns
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
 1. 32
  1. 3.3 commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. Milyen magatartást tanúsított Zenobia Hollingsworth iránt?
    1. In what attitude did Zenobia present herself to Hollingsworth?
  2. A bosszúság árnya volt a viselkedésében, de semmi több.
    1. In his attitude to her there was a shade of vexation, but nothing more.
  1. attitude of mind
   USA: æ'tʌ·tuː"d ʌ·v maɪ'nd UK: ætɪtjuːd ɔv maɪnd
állásfoglalása ebben a kérdésben13
  1. his position on this question
   USA: hʌ·z pʌ·zɪ'ʃʌ·n ɔ'n ðʌ·s kwe'ʃʌ·n UK: hɪz pəzɪʃn ɔn ðɪs kwestʃən
állásfoglalásra kényszerit3
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
állásfoglalásra késztető3
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
állásgerenda1
  1. upright pole
   USA: ʌ'praɪ"t poʊ'l UK: ʌpraɪt poʊl
álláshalmozás1
  1. plurality
   USA: pləː·æ'lʌ·tiː· UK: plʊərælɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása