COVID-19 Fight
Összesen 35 találat 8 szótárban. Részletek
álláspontfn
  1. standpoint
   USA: stæ'ndpɔɪ"nt UK: stændpɔɪnt
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. biz AUS US slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. Azon az állásponton van, hogy minden gyereknek kellene sportolnia a mozgás öröméért.
    1. He takes the attitude that all children should do some sport just for fun.
álláspontját ügyesen adja előkif
  1. make a good case
   USA: meɪ'k eɪ' gʌ·d keɪ's UK: meɪk eɪ gʊd keɪs
álláspontot kialakítkif
  1. adopt a policy
   USA: ʌ·dɔ'pt eɪ' pɔ'lʌ·siː· UK: ədɔpt eɪ pɔləsiː
álláspontot változtati
  1. change sides
   USA: tʃeɪ'nʤ saɪ'dz UK: tʃeɪnʤ saɪdz
álláspont-változtatásfn
  1. biz turnaround
   USA: təː'nəː·aʊ"nd UK: təːnəraʊnd
egyéni álláspontkif
  1. personal equation
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɪ·kweɪ'ʒʌ·n UK: pəːsənl ɪkweɪʒn
túlhaladott álláspontkif
  1. exploded notion
   USA: ɪ·ksploʊ'dʌ·d noʊ'ʃʌ·n UK: ɪksploʊdɪd noʊʃn
kifejti álláspontjátkif
  1. state one's case
   USA: steɪ't wʌ'nz keɪ's UK: steɪt wʌnz keɪs
tisztázza álláspontjáti
  1. define one's position
   USA: dʌ·faɪ'n wʌ'nz pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dɪfaɪn wʌnz pəzɪʃn
kifejti álláspontját/bebizonyítja igazátkif
  1. make out one's case
   USA: meɪ'k aʊ't wʌ'nz keɪ's UK: meɪk aʊt wʌnz keɪs
leszögezi álláspontját, és nem tágítkif
  1. nail one's colours to the must
   UK: neɪl wʌnz kʌləz tuː ðiː mʌst
  1. nail one's colors to the mast
   USA: neɪ'l wʌ'nz kʌ'ləː·z tʌ· ðiː· mæ'st UK: neɪl wʌnz kɔlərz tuː ðiː mɑst
közös állásponton van vkiveli
  1. line up with sy
   USA: laɪ'n ʌ'p wʌ·ð saɪ'
várakozó álláspontot foglal eli
  1. straddle
   USA: stræ'dʌ·l UK: strædl
  1. sit on the fence
   USA: sɪ't ɔ'n ðiː· fe'ns UK: sɪt ɔn ðiː fens
ragaszkodik az álláspontjáhozkif
visszatér eredeti álláspontjáhozkif
  1. box the compass
   USA: bɔ'ks ðiː· kʌ'mpʌ·s UK: bɔks ðiː kʌmpəs
megtudja vki álláspontját egy témával kapcsolatbani
nem foglal állást, várakozó állásponton vani
  1. be sitting on the fence
   USA: biː· sɪ'tɪ·ŋ ɔ'n ðiː· fe'ns UK: biː sɪtɪŋ ɔn ðiː fens
nem azonosítom magam ezzel az állásponttalkif
  1. i do not endorse it
   USA: aɪ' duː' nɔ't e·ndɔː'rs ʌ·t UK: aɪ duː nɔt ɪndɔːs ɪt
álláspont1
  1. e Stellung
   'ʃtɛlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Stellungen
   1. birtokos eset:
   2. Stellung
  1. 1.1 r Standort
várakozó álláspont13
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása