Összesen 30 találat 7 szótárban. Részletek
állandóanhsz
  1. round the clock
   USA: raʊ'nd ðiː· klɔ'k UK: raʊnd ðiː klɔk
  1. persistently
   USA: pəː·sɪ'stʌ·ntliː· UK: pəsɪstəntliː
  1. perpetually
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·liː· UK: pəpetʃʊəliː
  1. permanently
   USA: pəː'mʌ·nʌ·ntliː· UK: pəːmənəntliː
  1. continuously
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·sliː· UK: kəntɪnjʊəsliː
  1. constantly
   USA: kɔ'nstʌ·ntliː· UK: kɔnstəntliː
  1. always
   USA: ɔː'lwiː·z UK: ɔːlweɪz
  1. all the time
   USA: ɔː'l ðiː· taɪ'm UK: ɔːl ðiː taɪm
állandóan azt csináljakif
állandóan dolgoziki
  1. work away
   USA: wəː'k ʌ·weɪ' UK: wəːk əweɪ
állandóan, egyfolytábanhsz
  1. constantly
   USA: kɔ'nstʌ·ntliː· UK: kɔnstəntliː
állandóan elkésikkif
  1. he is habitually late
   USA: hiː' ʌ·z hʌ·bɪ'tʃuː·liː· leɪ't UK: hiː ɪz həbɪtʃʊəliː leɪt
állandóan fagyott altalajfn
  1. permafrost
   UK: pəːməfrɔst
állandóan fennakad vmini
állandóan jári
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
állandóan késikkif
  1. he is habitually late
   USA: hiː' ʌ·z hʌ·bɪ'tʃuː·liː· leɪ't UK: hiː ɪz həbɪtʃʊəliː leɪt
(állandóan) lesben állkif
  1. be on the prowl
   USA: biː· ɔ'n ðiː· praʊ'l UK: biː ɔn ðiː praʊl
állandóan mozgófn
  1. wagging
   USA: wæ'gɪ·ŋ UK: wægɪŋ
állandóan önmagáról beszéli
  1. egotize
   UK: egoʊtaɪz
állandóan tartózkodik vholi
  1. be resident in a place
   USA: biː· re'zʌ·dʌ·nt ɪ'n eɪ' pleɪ's UK: biː rezɪdənt ɪn eɪ pleɪs
állandóan változó színfn
  1. átv panorama
   USA: pæ"nəː·æ'mʌ· UK: pænərɑmə
állandóan változvakif
  1. in a state of flux
   USA: ɪ'n eɪ' steɪ't ʌ·v flʌ'ks UK: ɪn eɪ steɪt ɔv flʌks
köhög (állandóan)kif
  1. cough / have a -
   USA: kɔ'f hæ'v eɪ' UK: kɔf hæv eɪ
mindig, állandóan, egyfolytábankif
  1. time / all the -
   USA: taɪ'm ɔː'l ðiː· UK: taɪm ɔːl ðiː
állandóanhsz
  1. immer
   'ɪmɐ
  1. egal
   e'gaːl
1.) nyafog, nyûgösködik 2.) állandóan panaszkodik, elégedetlenkediki
  1. quengeln
   'kvɛŋəln
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása