COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 7 szótárban. Részletek
átír2
  1. transliterate
   UK: trænzlɪtəreɪt
  1. transcribe
   USA: træ·nskraɪ'b UK: trænskraɪb
  1. rewrite
   USA: riː'raɪ"t UK: riːraɪt
átírás3
  1. transliteration
   UK: trænzlɪtəreɪʃn
  1. transcription
   USA: træ"nskrɪ'pʃʌ·n UK: trænskrɪpʃn
  1. transcript
   USA: træ'nskrɪ"pt UK: trænskrɪpt
  1. notation
   USA: noʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: noʊteɪʃn
átírás más hangnembe1
 1. 78
  1. transposition
   UK: trænspəzɪʃn
átíró1
  1. transcriber
   USA: træ·nskraɪ'bəː· UK: trænskraɪbə
átírt2
  1. rewrote
   USA: riː·roʊ't UK: riːroʊt
  1. rewritten
   USA: riː·rɪ'tʌ·n UK: riːrɪtn
fonetikus átírás1
  1. phonetic transcription
   USA: fʌ·ne'tɪ·k træ"nskrɪ'pʃʌ·n UK: fənetɪk trænskrɪpʃn
egy tételt átír a főkönyvbe13
  1. enter up an item in the ledger
   USA: e'nəː· ʌ'p ʌ·n aɪ'tʌ·m ɪ'n ðiː· le'ʤəː· UK: entər ʌp ən aɪtəm ɪn ðiː leʤər
átíri
 1. zene
 2. zene
  1. arrangieren
   araŋ'ʒiːrən
átírásfn
  1. e Umschrift
   1. többes szám:
   2. Umschriften
   1. birtokos eset:
   2. Umschrift
  1. s Giro
   'dʒiːroː
   1. többes szám:
   2. Girori
   3. Giros
   1. birtokos eset:
   2. Giros
átír2
 1. számla másik oldalára, főkönyvbe
átír2
 1. szöveget
átírás1
 1. más hangszerre 78
átírás1
 1. zenekari műé 78
átírás más hangnembe1
átíró3
átír
 1. tulajdont, jogot stb.
 2. amilyen formába
  1. travestire
   amivé: in
 3. 78
  1. trascrivere
   trascrívere
 4. hangfelvételről legépel
  1. riscrivere
   riscrívere
 5. írásművet
 6. írásművet
  1. rifondere
   rifóndere
 7. írásművet
 8. amilyen formába
  1. mettere
   amivé: in méttere
 9. alfanumerikus kódolásra 004
 10. jogszabályt
 11. alfanumerikus kódolásra 004
átírás
 1. tulajdoné v. jogé, telekkönyvi és egyéb
 2. más hangnembe 78
 3. 330
 4. 80|78 80|78
 5. 330
 6. más hangnembe 78
 7. 330
 8. 330
 9. más hangnembe 78
 10. legépelés hangfelvételről
 11. alfanumerikus kódolásra 004
 12. alfanumerikus kódolásra 004
átírás1
  1. parafrasi
   n inv paráfrasi
  1. 6.3 parafrase
   n
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása