COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 7 szótárban. Részletek
átalakításfn
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. hum transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
  1. transformation
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: trænsfəmeɪʃn
  1. reshuffle
   USA: riː·ʃʌ'fʌ·l UK: riːʃʌfl
  1. remodeling
   USA: rʌ·mɔ'dʌ·lɪ·ŋ UK: riːmɔdlɪŋ
  1. reforming
   USA: rʌ·fɔː'rmɪ·ŋ UK: rɪfɔːmɪŋ
  1. reform
   USA: rʌ·fɔː'rm UK: riːfɔːm
  1. reconstruction
   USA: riː"kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: riːkənstrʌkʃn
  1. converting
   USA: kʌ·nvəː'tɪ·ŋ UK: kənvəːtɪŋ
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
átalakításoki
  1. converts
   USA: kʌ·nvəː'ts UK: kɔnvəːts
átalakítás, szerkezetváltás (PHARE)fn
  1. restructuring
   USA: riː·strʌ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: riːstrʌktʃərɪŋ
meglepő átalakításfn
  1. transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
teljes átalakításfn
  1. transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához (EU)kif
átalakításfn
  1. e Wandlung
   'vandlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wandlungen
   1. birtokos eset:
   2. Wandlung
  1. e Transformation
   transfɔɐma'tsioːn
  1. e Neuerung
   'nɔʏərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Neuerungen
   1. birtokos eset:
   2. Neuerung
  1. r Aufbau
   1. birtokos eset:
   2. Aufbaues
   3. Aufbaus
átalakításfn
 1. anyagoké, elemeké
átalakításfn
átalakításfn
 1. fiziol. fiz biol
átalakítás miatt zárvanincs
csillag-háromszög átalakításnincs
gyökeres átalakításnincs
közintézmény átalakítása üzemménincs
átalakításnincs
  1. a természet átalakítása, természetátalakítás
    1. ~ на природата
(át)alakításnincs
átalakításfn
teljes átalakítás
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása