COVID-19 Fight
Összesen 46 találat 9 szótárban. Részletek
átkeli
  1. get across
   USA: gɪ't ʌ·krɔː's UK: get əkrɔs
átkeli
  1. repass
   USA: riː·pæ's UK: riːpɑs
  1. go over
   USA: goʊ' oʊ'vəː· UK: goʊ oʊvər
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. get across
   USA: gɪ't ʌ·krɔː's UK: get əkrɔs
  1. ferry over
   USA: fe'riː· oʊ'vəː· UK: feriː oʊvər
  1. cross over
   USA: krɔː's oʊ'vəː· UK: krɔs oʊvər
  1. come across
   USA: kʌ'm ʌ·krɔː's UK: kʌm əkrɔs
átkelésfn
  1. átv traversing
   USA: trʌ·vəː'sɪ·ŋ UK: trævəːsɪŋ
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
  1. passage
   USA: pæ'sʌ·ʤ UK: pæsɪʤ
  1. getting across
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ·krɔː's UK: getɪŋ əkrɔs
  1. crossing
   USA: krɔː'sɪ·ŋ UK: krɔsɪŋ
átkelnii
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
átkelni a révenkif
  1. cross the ferry
   USA: krɔː's ðiː· fe'riː· UK: krɔs ðiː feriː
kompon átkeli
  1. ferry over
   USA: fe'riː· oʊ'vəː· UK: feriː oʊvər
  1. ferry across
   USA: fe'riː· ʌ·krɔː's UK: feriː əkrɔs
újból átkeli
  1. recross
   USA: riː·krɔː's UK: riːkrɔs
újra átkeli
  1. repass
   USA: riː·pæ's UK: riːpɑs
szabad átkeléskif
  1. free pass
   USA: friː' pæ's UK: friː pɑs
viharos átkeléskif
  1. rough crossing
   USA: rʌ'f krɔː'sɪ·ŋ UK: rʌf krɔsɪŋ
  1. a rough crossing
   USA: eɪ' rʌ'f krɔː'sɪ·ŋ UK: eɪ rʌf krɔsɪŋ
tilosban átkelő gyalogosfn
  1. jaywalker
   UK: ʤeɪwɔːkər
átjön, átkel (vizen)kif
átkeli
  1. setzen
   'zɛtsən
átkelésfn
  1. e Übersetzung
   1. többes szám:
   2. Übersetzungen
   1. birtokos eset:
   2. Übersetzung
  1. r Übergang
   1. birtokos eset:
   2. Übergangs
  1. e Überfahrt
   1. többes szám:
   2. Überfahrten
   1. birtokos eset:
   2. Überfahrt
átkel (vízen)i
átkel vminkif
átkel az úttestenkif
átkelésfn
átkelésfn
 1. vízen, levegőben
átkel vmini
  1. passer
   avoir v. être segédigével
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása