COVID-19 Fight
Összesen 28 találat 7 szótárban. Részletek
átlépi
  1. step over
   USA: ste'p oʊ'vəː· UK: step oʊvər
  1. step across
   USA: ste'p ʌ·krɔː's UK: step əkrɔs
  1. overstep
   USA: oʊ'vəː·ste"p UK: oʊvəstep
  1. bestride
   UK: bɪstraɪd
átlépésfn
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
átlépetti
  1. bestrode
   USA: bʌ·stroʊ'd UK: bɪstroʊd
átlépi a küszöbötkif
  1. cross the threshold
   USA: krɔː's ðiː· θre'ʃoʊ"ld UK: krɔs ðiː θreʃhoʊld
átlépi
  1. a másik oldalra übertreten
átlépésfn
  1. r Übertritt
   1. többes szám:
   2. Übertritte
   1. birtokos eset:
   2. Übertrittes
   3. Übertritts
átlép (vhova)i
átlépi
 1. sor végén nem fejezi be a gondolatot
átlépésfn
 1. verstanban
átlépésfn
átlépi
 1. túllép
  1. limit przekroczyć
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przekroczę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przekroczy
átlépésnincs
  1. granicę, próg przekroczenie
átléphetetlennincs
átléphetetlen határidőnincs
  1. termin nieprzekraczalny termin zawity
átlépi
átlép a határonnincs
 1. illegálisan
átlépésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása