COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 8 szótárban. Részletek
átváltoztat2
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
  1. transmute
   UK: trænzmjuːt
  1. transmogrify
   UK: trænzmɔgrɪfaɪ
  1. transfigure
   UK: trænsfɪgər
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. metamorphose
   USA: me"tʌ·mɔː'rfoʊ·z UK: metəmɔːfoʊz
 1. 51
  1. convert
   USA: kʌ·nvəː't UK: kɔnvəːt
átváltoztatás1
 1. 2
  1. transubstantiation
   UK: trænsəbstænʃɪeɪʃn
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
átváltoztat (büntetést)2
  1. commute
   USA: kʌ·myuː't UK: kəmjuːt
átváltoztatható3
  1. transformable
   UK: trænsfɔːməbl
  1. convertible
   USA: kʌ·nvəː'tʌ·bʌ·l UK: kənvəːtəbl
 1. 340
  1. commutable
   UK: kəmjuːtəbl
átváltoztati
  1. verkehren
   fɛɐ'keːrən
átváltoztati
 1. jog
  1. büntetést umwandeln
átváltoztatásfn
  1. e Wandlung
   'vandlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wandlungen
   1. birtokos eset:
   2. Wandlung
átváltoztatás1
 1. anyagoké, elemeké
átváltoztatás1
átváltoztatható3
átváltoztat
  1. trasformare
   amivé/amilyenné: in
  1. 6.3 transformare
   amivé/amilyenné: in
  1. 6.3|6.1 6.3|6.1 straformare
   amivé/amilyenné: in
  1. 6.1|6.3 6.1|6.3 strafigurare
 1. jog: büntetést
átváltoztat2
  1. volvere
   amivé: in
  1. 6.3 vollere
   amivé: in
  1. volgere
   amivé: in vólgere
átváltoztatás
 1. jog: büntetésé
átváltoztatható
átváltoztatható kötvények
átváltoztató
átváltoztatott3
  1. volto
   amivé: in
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása