COVID-19 Fight
átviszi
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. átv transfuse
   USA: træ·nsfyuː'z UK: trænsfjuːz
  1. transfer
   USA: træ'nsfəː· UK: trænsfəːr
  1. put over
   USA: pʊ't oʊ'vəː· UK: pʊt oʊvər
  1. put across
   USA: pʊ't ʌ·krɔː's UK: pʊt əkrɔs
  1. impart
   USA: ɪ"mpɔ'rt UK: ɪmpɑt
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. carry over
   USA: kæ'riː· oʊ'vəː· UK: kæriː oʊvər
  1. carry forward
   USA: kæ'riː· fɔː'rwəː·d UK: kæriː fɔːwəd
átvisz (összeget)i
  1. bring forward
   USA: brɪ'ŋ fɔː'rwəː·d UK: brɪŋ fɔːwəd
átjuttat; átviszkif
gyakorlatba átviszi
  1. practise
   UK: præktɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása