COVID-19 Fight
Összesen 19 találat 6 szótárban. Részletek
átvizsgál2
  1. verify
   USA: ve'rʌ·faɪ" UK: verɪfaɪ
  1. revise
   USA: riː·vaɪ'z UK: rɪvaɪz
  1. look through
   USA: lʊ'k θruː' UK: lʊk θruː
  1. look over
   USA: lʊ'k oʊ'vəː· UK: lʊk oʊvər
  1. go through
   USA: goʊ' θruː' UK: goʊ θruː
  1. go over
   USA: goʊ' oʊ'vəː· UK: goʊ oʊvər
  1. comb
   USA: koʊ'm UK: koʊm
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
átvizsgálás1
  1. revision
   USA: riː·vɪ'ʒʌ·n UK: rɪvɪʒn
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
  1. 6 check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
 1. 629.5
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
átvizsgálást végző hajó13
  1. boarding ship
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ ʃɪ'p UK: bɔːdɪŋ ʃɪp
átvizsgálni2
  1. look over
   USA: lʊ'k oʊ'vəː· UK: lʊk oʊvər
átvizsgáló tiszt13
  1. boarding officer
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: bɔːdɪŋ ɔfɪsər
alaposan átvizsgál2
  1. overhaul
   USA: oʊ'vəː·hɔː"l UK: oʊvəhɔːl
átvizsgál2
  1. visitieren
   vizi'tiːrən
  1. revidieren
   revi'diːrən
  1. durchforschen
   dʊɐç'fɔɐʃən
átvizsgálás1
  1. e Revision
   revi'zioːn
átvizsgálat1
átvizsgálás1
 1. fúrólyuké 55
átvizsgálnincs
alaposan átvizsgálnincs
aprólékosan átvizsgálnincs
alapos átvizsgálásnincs
átvizsgál2
alaposan átvizsgál
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása