Összesen 70 találat 10 szótárban. Részletek
égimn
  1. heavenly
   USA: he'vʌ·nliː· UK: hevnliː
  1. firmamental
   UK: fəːməmentl
  1. empyrean
   UK: empaɪriːən
  1. celestial
   USA: sʌ·le'stʃʌ·l UK: sɪlestɪəl
égig érkif
  1. reach up to the skies
   USA: riː'tʃ ʌ'p tʌ· ðiː· skaɪ'z UK: riːtʃ ʌp tuː ðiː skaɪz
égig érőmn
  1. sky-high
   USA: skaɪ'haɪ" UK: skaɪhaɪ
égiháborúfn
  1. thunderstorm
   USA: θʌ'ndəː·stɔː"rm UK: θʌndəstɔːm
égimeszelőfn
  1. biz maypole
   UK: meɪpoʊl
égisze alattkif
  1. under the aegis of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· iː'ʤʌ·s ʌ·v UK: ʌndər ðiː iːʤɪs ɔv
égitestfn
  1. orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
  1. luminary
   USA: luː'mʌ·ne"riː· UK: luːmɪnəriː
  1. szl lamp
   USA: læ'mp UK: læmp
  1. heavenly body
   USA: he'vʌ·nliː· bɔ'diː· UK: hevnliː bɔdiː
  1. celestial body
   USA: sʌ·le'stʃʌ·l bɔ'diː· UK: sɪlestɪəl bɔdiː
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
égitestek pozíciójafn
  1. ephemeris
   UK: ɪfemərɪs
az égi hatalmakkif
  1. the powers above
   USA: ðiː· paʊ'əː·z ʌ·bʌ'v UK: ðiː paʊəz əbʌv
lenyugszik (égitest)i
  1. set, set
   USA: se't se't UK: set set
nap (égitest)i
  1. sun
   USA: sʌ'n UK: sʌn
világító égitestfn
  1. luminary
   USA: luː'mʌ·ne"riː· UK: luːmɪnəriː
pálya (égitesté)fn
  1. orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
szélsötétedés (csillagászatban, égitesté)kif
  1. darkening of the limb
   USA: dɔ'rknɪ·ŋ ʌ·v ðiː· lɪ'm UK: dɑkənɪŋ ɔv ðiː lɪm
égimn
  1. himmlisch
   'hɪmlɪʃ
égigérõmn
égig érőmn
égiháborúfn
égitestfn
  1. r Globus
   'gloːbʊs
   1. többes szám:
   2. Globusse
   3. Globusben
   1. birtokos eset:
   2. Globusses
   3. Globus
  1. s Gestirn
   gə'ʃtɪɐn
   1. többes szám:
   2. Gestirne
   1. birtokos eset:
   2. Gestirnes
   3. Gestirns
nap (égitest)fn
  1. e Sonne
   'zɔnə
   1. többes szám:
   2. Sonnen
   1. birtokos eset:
   2. Sonne
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása