COVID-19 Fight
Összesen 163 találat 10 szótárban. Részletek
élelmicikkfn
  1. food product
   USA: fuː'd prɔ'dʌ·kt UK: fuːd prɔdʌkt
élelmiszerfn
  1. victuals
   UK: vɪtlz
  1. rations
   USA: ræ'ʃʌ·nz UK: ræʃnz
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. foodstuff
   USA: fuː'dstʌ"f UK: fuːdstʌf
  1. food
   USA: fuː'd UK: fuːd
  1. food-stuff
   USA: fuː'dstʌ"f UK: fuːdstʌf
  1. edibles
   USA: e'dʌ·bʌ·lz UK: edɪblz
  1. comestible
   UK: kəmestəbl
élelmiszeradagfn
  1. ration
   USA: reɪ'ʃʌ·n UK: ræʃn
élelmiszer-áruházfn
  1. grocery store
   USA: groʊ'sriː· stɔː'r UK: groʊsəriː stɔːr
  1. food store
   USA: fuː'd stɔː'r UK: fuːd stɔːr
élelmiszer-beszerzésfn
  1. purveyance
   UK: pəveɪəns
élelmiszerboltfn
  1. grocery
   USA: groʊ'sriː· UK: groʊsəriː
  1. grocery store
   USA: groʊ'sriː· stɔː'r UK: groʊsəriː stɔːr
  1. food store
   USA: fuː'd stɔː'r UK: fuːd stɔːr
élelmiszer(ek)fn
  1. rations
   USA: ræ'ʃʌ·nz UK: ræʃnz
élelmiszerekfn
  1. rations
   USA: ræ'ʃʌ·nz UK: ræʃnz
  1. food-stuffs
   USA: fuː'dstʌ"fs UK: fuːdstʌfs
  1. edibles
   USA: e'dʌ·bʌ·lz UK: edɪblz
  1. comestibles
   UK: kəmestəblz
  1. comestible
   UK: kəmestəbl
  1. articles of foods
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v fuː'dz UK: ɑtɪklz ɔv fuːdz
élelmiszerellátásfn
  1. victualling
   UK: vɪtlɪŋ
  1. purveyance
   UK: pəveɪəns
élelmiszer-ellátási
  1. victualling
   UK: vɪtlɪŋ
  1. victualing
   UK: vɪtlɪŋ
  1. purveyance
   UK: pəveɪəns
élelmiszerért sorba álli
  1. stand in a bread-line
   UK: stænd ɪn eɪ bredlaɪn
élelmiszerért sorban állók sorafn
  1. US breadline
   UK: bredlaɪn
élelmiszerjegyfn
  1. ration card
   USA: reɪ'ʃʌ·n kɔ'rd UK: ræʃn kɑd
  1. coupon
   USA: kyuː'pɔː"n UK: kuːpɔn
élelmiszerjegy hivatalkif
  1. ration card agency
   USA: reɪ'ʃʌ·n kɔ'rd eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: ræʃn kɑd eɪʤənsiː
élelmiszerjegy-könyvfn
élelmiszerjegyrendszfn
élelmiszerkészletfn
  1. comestible
   UK: kəmestəbl
élelmiszerosztálykif
  1. catering department
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: keɪtərɪŋ dɪpɑtmənt
élelmiszer-raktárhajófn
élelmiszer-szállítófn
  1. victualler
   UK: vɪtlər
  1. victualer
   UK: vɪtlər
  1. purveyor
   USA: pəː·veɪ'əː· UK: pəveɪər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása