COVID-19 Fight
élesmn
  1. trenchant
   USA: tre'ntʃʌ·nt UK: trentʃənt
  1. strident
   USA: straɪ'dʌ·nt UK: straɪdnt
  1. stinging
   USA: stɪ'ŋɪ·ŋ UK: stɪŋɪŋ
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. irod shrill
   USA: ʃrɪ'l UK: ʃrɪl
  1. shrill
   USA: ʃrɪ'l UK: ʃrɪl
  1. shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. reedy
   USA: riː'diː· UK: riːdiː
  1. quick
   USA: kwɪ'k UK: kwɪk
  1. átv pointed
   USA: pɔɪ'nʌ·d UK: pɔɪntɪd
  1. rég ritk poignant
   USA: pɔɪ'nyʌ·nt UK: pɔɪnjənt
 1. fényk
  1. biz plucky
   USA: plʌ'kiː· UK: plʌkiː
  1. piping
   USA: paɪ'pɪ·ŋ UK: paɪpɪŋ
  1. pinching
   USA: pɪ'ntʃɪ·ŋ UK: pɪntʃɪŋ
  1. piercing
   USA: pɪ'rsɪ·ŋ UK: pɪəsɪŋ
  1. átv perspicacious
   UK: pəːspɪkeɪʃəs
  1. penetrating
   USA: pe'nʌ·treɪ"tɪ·ŋ UK: penɪtreɪtɪŋ
  1. nippy
   USA: nɪ'piː· UK: nɪpiː
  1. nipping
   USA: nɪ'pɪ·ŋ UK: nɪpɪŋ
  1. mordant
   USA: mɔː'rdʌ·nt UK: mɔːdnt
  1. keen
   USA: kiː'n UK: kiːn
  1. Egy dárda éles hegye volt.
    1. It was the keen point of a spear.
  1. intense
   USA: ɪ"nte'ns UK: ɪntens
  1. incisive
   USA: ɪ"nsaɪ'sɪ·v UK: ɪnsaɪsɪv
  1. harsh
   USA: hɔ'rʃ UK: hɑʃ
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. exquisite
   USA: e'kskwʌ·zʌ·t UK: ekskwɪzɪt
  1. edgy
   USA: e'ʤiː· UK: eʤiː
  1. edged
   USA: e'ʤd UK: eʤd
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
  1. crispy
   USA: krɪ'spiː· UK: krɪspiː
  1. crisp
   USA: krɪ'sp UK: krɪsp
  1. clangorous
   UK: klæŋərəs
  1. acute
   USA: ʌ·kyuː't UK: əkjuːt
éles arcvonásúmn
éles beszögellésfn
 1. épít
  1. quirk
   USA: kwəː'k UK: kwəːk
éles bírálatfn
  1. slam
   USA: slæ'm UK: slæm
éles csengő hangfn
  1. tang
   USA: tɔ'ŋ UK: tæŋ
éles elméjűmn
  1. shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. insightful
   USA: ɪ'nsaɪ"tfʌ·l UK: ɪnsaɪtfəl
  1. discerning
   USA: dɪ"səː'nɪ·ŋ UK: dɪsəːnɪŋ
éles elméjűenhsz
  1. shrewdly
   USA: ʃruː'dliː· UK: ʃruːdliː
éles, epésmn
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
éles eszűmn
  1. shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. átv perspicacious
   UK: pəːspɪkeɪʃəs
  1. discerning
   USA: dɪ"səː'nɪ·ŋ UK: dɪsəːnɪŋ
éles felfogásúmn
éles fájdalomkif
  1. shrewd pain
   USA: ʃruː'd peɪ'n UK: ʃruːd peɪn
  1. mordant pain
   USA: mɔː'rdʌ·nt peɪ'n UK: mɔːdnt peɪn
éles fülkif
  1. quick ear
   USA: kwɪ'k iː'r UK: kwɪk ɪər
éles füle vankif
  1. have sharp ears
   USA: hæ'v ʃɔ'rp iː'rz UK: hæv ʃɑp ɪəz
éles hallása vankif
  1. have sharp ears
   USA: hæ'v ʃɔ'rp iː'rz UK: hæv ʃɑp ɪəz
éles (hang)mn
éles hangonhsz
  1. shrilly
   UK: ʃrɪliː
éles hangot adi
  1. twangle
   UK: twæŋgl
éles hangot használi
  1. rap
   USA: ræ'p UK: ræp
éles, kemény, könyörtelenfn
  1. slashing
   USA: slæ'ʃɪ·ŋ UK: slæʃɪŋ
éles körvonalúmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása