COVID-19 Fight
Összesen 135 találat 9 szótárban. Részletek
épületfn
  1. premises
   USA: pre'mʌ·sʌ·z UK: premɪsɪz
 1. műsz
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. erection
   USA: ɪ·re'kʃʌ·n UK: ɪrekʃn
  1. edifice
   USA: e'dʌ·fʌ·s UK: edɪfɪs
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. building
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ
épületállványfn
  1. scaffold
   USA: skæ'fʌ·ld UK: skæfoʊld
épületcsoportfn
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
épületesmn
  1. edifying
   USA: e'dʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: edɪfaɪɪŋ
épületes beszédi
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
épületet emeli
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
épületet emelőfn
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
épületet építőfn
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
épületet tartó emberalakkif
  1. atlas, atlantes
   UK: ætləs ætlæntiːz
épületfafn
  1. timber
   USA: tɪ'mbəː· UK: tɪmbər
  1. lumber
   USA: lʌ'mbəː· UK: lʌmbər
épületfa feldolgozásakif
  1. cutting of timber
   USA: kʌ'tɪ·ŋ ʌ·v tɪ'mbəː· UK: kʌtɪŋ ɔv tɪmbər
épületfatelepkif
  1. timber yard
   USA: tɪ'mbəː· yɔ'rd UK: tɪmbər jɑd
épületgépészetkif
  1. building engineering
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ enʤɪnɪərɪŋ
épületgerendafn
 1. épít
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
épülethomlokzatfn
  1. facade
   USA: fʌ·sɔ'd
épületkőfn
 1. épít
  1. ashlar
   UK: æʃlə
épület oldalszárnyafn
  1. flank
   USA: flæ'ŋk UK: flæŋk
épületsarokfn
  1. coign
   UK: kɔɪn
épületsorfn
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
épületszárnyfn
  1. wing
   USA: wɪ'ŋ UK: wɪŋ
  1. annexe
   UK: æneks
  1. annex
   USA: ʌ·ne'ks UK: əneks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása