COVID-19 Fight
172
találat:
építőművészetfn
  1. architecture
   USA: ɔ'rkʌ·te"ktʃəː· UK: ɑkɪtektʃər
építőállványfn
  1. staging
   USA: steɪ'ʤɪ·ŋ UK: steɪʤɪŋ
épületfn
  1. premises
   USA: pre'mʌ·sʌ·z UK: premɪsɪz
 1. műsz
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. erection
   USA: ɪ·re'kʃʌ·n UK: ɪrekʃn
  1. edifice
   USA: e'dʌ·fʌ·s UK: edɪfɪs
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. building
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ
épület oldalszárnyafn
  1. flank
   USA: flæ'ŋk UK: flæŋk
épület tájolásakif
  1. Building siting
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ saɪ'tɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ saɪtɪŋ
épület villamosság szerelőkif
  1. building electrician
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ʌ·le·ktrɪ'ʃʌ·n UK: bɪldɪŋ ɪlektrɪʃn
épületcsoportfn
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
épületesmn
  1. edifying
   USA: e'dʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: edɪfaɪɪŋ
épületes beszédi
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
épületet emeli
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
épületet emelőfn
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
épületet tartó emberalakkif
  1. atlas, atlantes
   UK: ætləs ætlæntiːz
épületet építőfn
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
épületfafn
  1. timber
   USA: tɪ'mbəː· UK: tɪmbər
  1. lumber
   USA: lʌ'mbəː· UK: lʌmbər
épületfa feldolgozásakif
  1. cutting of timber
   USA: kʌ'tɪ·ŋ ʌ·v tɪ'mbəː· UK: kʌtɪŋ ɔv tɪmbər
épületfatelepkif
  1. timber yard
   USA: tɪ'mbəː· yɔ'rd UK: tɪmbər jɑd
épületgerendafn
 1. épít
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
épületgépészetkif
  1. building engineering
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ enʤɪnɪərɪŋ
épülethomlokzatfn
  1. facade
   USA: fʌ·sɔ'd
épületkőfn
 1. épít
  1. ashlar
   UK: æʃlə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása