COVID-19 Fight
épphsz
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Egészen közönséges ember vagyok.
    1. I'm just a common man.
  2. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
    1. These houses look just the same.
  3. John épp elment, de mindjárt visszajön.
    1. John has just left, but he will be back in a moment.
(épp) abban a pillanatbankif
  1. the very moment
   USA: ðiː· ve'riː· moʊ'mʌ·nt UK: ðiː veriː moʊmənt
épp csak megpillant vmiti
épp ellenkezőlegkif
  1. on the contrary
   USA: ɔ'n ðiː· kʌ·ntre'riː· UK: ɔn ðiː kɔntrəriː
épp hogy csak megmenekültkif
  1. have a near escape
   USA: hæ'v eɪ' nɪ'r ʌ·skeɪ'p UK: hæv eɪ nɪər ɪskeɪp
épp hogy csak megúsztakif
  1. it was a narrow shave
   USA: ʌ·t wʌ·z eɪ' ne'roʊ· ʃeɪ'v UK: ɪt wɔz eɪ næroʊ ʃeɪv
  1. it was a close shave
   USA: ʌ·t wʌ·z eɪ' kloʊ'z ʃeɪ'v UK: ɪt wɔz eɪ kloʊz ʃeɪv
épp hogy megúsztakif
  1. it was a near thing
   USA: ʌ·t wʌ·z eɪ' nɪ'r θɪ'ŋ UK: ɪt wɔz eɪ nɪər θɪŋ
épp idöbenkif
  1. time / just on -
   USA: taɪ'm ʤʌ·st ɔ'n UK: taɪm ʤʌst ɔn
épp időbenkif
  1. just on time
   USA: ʤʌ·st ɔ'n taɪ'm UK: ʤʌst ɔn taɪm
épp jókorhsz
  1. pat
   USA: pæ't UK: pæt
épp most érkezett megkif
  1. just to hand
   USA: ʤʌ·st tʌ· hæ'nd UK: ʤʌst tuː hænd
éppenhsz
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Rengeteget tanultam alig pár nap alatt.
    1. I learned a lot in just a few days.
  2. Most éppen kiszállok az ágyból.
    1. I'm just getting out of bed.
  1. full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. Hát nem éppen így volt a mi esetünkben? - szakította félbe Ravenswood.
    1. And was it not even so with us? interrrupted Ravenswood.
  2. Az asztal még nem volt egészen megterítve.
    1. The table was not laid even.
  1. biz bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
éppen abban a pillanatbankif
  1. the very moment
   USA: ðiː· ve'riː· moʊ'mʌ·nt UK: ðiː veriː moʊmənt
éppen akkorkif
  1. even then
   USA: iː'vʌ·n ðe'n UK: iːvn ðen
éppen az amn
  1. very
   USA: ve'riː· UK: veriː
éppen az ő utcájábankif
  1. right up his alley
   USA: raɪ't ʌ'p hʌ·z æ'liː· UK: raɪt ʌp hɪz æliː
éppen beleillőmn
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
éppen csakkif
  1. only just
   USA: oʊ'nliː· ʤʌ·st UK: oʊnliː ʤʌst
  1. by the skin of one's
   USA: baɪ' ðiː· skɪ'n ʌ·v wʌ'nz UK: baɪ ðiː skɪn ɔv wʌnz
  1. barely
   USA: be'rliː· UK: beəliː
éppen csak a szárazkenyérre valót keresi megkif
  1. earn a bare living
   USA: əː'n eɪ' be'r lɪ'vɪ·ŋ UK: əːn eɪ beər lɪvɪŋ
éppen csak hogy elegendőmn
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása