COVID-19 Fight
Összesen 102 találat 8 szótárban. Részletek
ércfn
  1. ore
   USA: ɔː'r UK: ɔːr
  1. metal
   USA: me'tʌ·l UK: metl
érc-mn
  1. metallic
   USA: mʌ·tæ'lɪ·k UK: mɪtælɪk
ércamalgámozó páholyfn
 1. ásv
  1. patio
   USA: pæ'tiː·oʊ" UK: pætiːoʊ
ércbrikettfn
 1. koh
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
ércbunkerkif
  1. ore bunker
   USA: ɔː'r bʌ'ŋkəː· UK: ɔːr bʌŋkər
ércdarabfn
  1. cob
   USA: kɔ'b UK: kɔb
ércdara és kőzet keverékefn
 1. bány
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
ércelőkészítőfn
  1. dresser
   USA: dre'səː· UK: dresər
ércesmn
  1. metallic
   USA: mʌ·tæ'lɪ·k UK: mɪtælɪk
  1. brazen
   USA: breɪ'zʌ·n UK: breɪzn
ércfejtés szakmánybanfn
 1. bány
  1. stalling
   USA: stɔː'lɪ·ŋ UK: stɔːlɪŋ
ércfészekfn
 1. geol
  1. bunch
   USA: bʌ'ntʃ UK: bʌntʃ
ércgenetikafn
  1. genetics
   USA: ʤʌ·ne'tɪ·ks UK: ʤɪnetɪks
érckibukkanásfn
 1. bány
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
érckinyerési százalékfn
 1. koh
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
érckoporsófn
  1. US casket
   USA: kæ'skʌ·t UK: kɑskɪt
érclelőhelyfn
 1. bány
  1. prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
ércmosásfn
  1. bucking
   USA: bʌ'kɪ·ŋ UK: bʌkɪŋ
ércmosó csatornafn
 1. bány
  1. sluice
   USA: sluː's UK: sluːs
ércmosó vályúfn
  1. launder
   USA: lɔː'ndəː· UK: lɔːndər
ércosztályozófn
  1. picker
   USA: pɪ'kəː· UK: pɪkər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása