COVID-19 Fight
Összesen 66 találat 8 szótárban. Részletek
érdekeli
  1. biz intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
érdekellentétfn
  1. conflict of interest
   USA: kʌ·nflɪ'kt ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kɔnflɪkt ɔv ɪntrəst
  1. skót clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
érdekellentét, összeférhetetlenség (PHARE)kif
  1. conflict of interest
   USA: kʌ·nflɪ'kt ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kɔnflɪkt ɔv ɪntrəst
érdekeltmn
  1. interested
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stʌ·d UK: ɪntrəstɪd
  1. interested in
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stʌ·d ɪ'n UK: ɪntrəstɪd ɪn
  1. concerned
   USA: kʌ·nsəː'nd UK: kənsəːnd
  1. A Bizottság a lehető leggyorsabban konzultál az érdekelt felekkel.
    1. The Commission shall carry out a consultation of the parties concerned as soon as possible.
  2. A helyzetet az érintett bankok is jól ismerték.
    1. This situation was also well known by the banks concerned.
érdekelt bennekif
  1. have a stake in
   USA: hæ'v eɪ' steɪ'k ɪ'n UK: hæv eɪ steɪk ɪn
érdekelt félfn
 1. jog
  1. privy
   USA: prɪ'viː· UK: prɪviː
  1. interested party
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stʌ·d pɔ'rtiː· UK: ɪntrəstɪd pɑtiː
érdekeltségfn
  1. stake
   USA: steɪ'k UK: steɪk
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. Milliomos, és üzleti érdekeltségei vannak szerte a világon.
    1. He is a millionaire with buisness interests all around the world.
érdekeltséget kinyilvánító levél - Valamely Phare projektben vagy szerződésben való részvételi szándékot jelzi. (PHARE)kif
  1. letter of interest
   USA: le'təː· ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: letər ɔv ɪntrəst
érdekeltség (in vmiben), köze (vkinek vmihez)i
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
érdekeltség kinyilvánítása (EU)kif
  1. expression of interest
   USA: ɪ·kspre'ʃʌ·n ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪkspreʃn ɔv ɪntrəst
érdekelt vmibenkif
érdekelve vankif
  1. have a share in
   USA: hæ'v eɪ' ʃe'r ɪ'n UK: hæv eɪ ʃeər ɪn
érdekelve van bennekif
  1. be a party to
   USA: biː· eɪ' pɔ'rtiː· tʌ· UK: biː eɪ pɑtiː tuː
érdekelve van vmibenkif
kit érdekel?kif
  1. care / who -s?
   USA: ke'r huː' e's
nem érdekel!kif
Nem érdekelkif
nem érdekel ki vagykif
nem érdekeltmn
  1. uninterested
   USA: ʌ·nɪ'ntrʌ·stʌ·d UK: ʌnɪntrəstɪd
  1. disinterested
   USA: dɪ"sɪ'nrʌ·stʌ·d UK: dɪsɪntrəstɪd
az érdekelt felekkif
  1. the parties concerned
   USA: ðiː· pɔ'rtiː·z kʌ·nsəː'nd UK: ðiː pɑtɪz kənsəːnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása